Saturday, 18 July 2015
06 December 2021

«خط و نشان بی‌بی‌سی برای رهبری خامنه‌ای»

2011 September 18

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

منبع: سیبستان

گزارش طولانی و مستندگونه تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در باره خامنه‌ای را می‌دیدم: خط و نشان رهبر. می‌خواستم به یادداشت کوتاهی در فیس‌بوک بسنده کنم ولی دیدم کمی بیش‌تر باید در باره‌اش حرف زد. پس این‌جا نکاتی را اشاره می‌کنم:

اول در جذابیت این گزارش بگویم که به نظرم در دو سه محور خلاصه می‌شود: یکی نریشن بسیار خوب و با جمله‌بندی و نحو خاص خود که بسیار مناسب سبک ایجازگونه گزارش است و با حذف حشو و زواید کلام راوی آن را به کوتاه‌ترین کلمات فشرده می‌سازد و هم کار را به پرگویی نمی‌کشاند و هم در میان اطلاعات بسیاری که می‌خواهد ارایه کند جای تنفس به شنونده می‌دهد تا همه دقایق با نریشن پر نشود. جذابیت دیگر این گزارش اشاره به آدم‌های دور و بر خامنه‌ای یا آن‌طور که من دوست‌تر دارم بنامم شیوخ فرقه خامنه‌ای است. اشاره به این شیوخ فرقه گاه تکراری ولی اغلب تازه است و زاویه دید بسیار درست و به‌جایی است. گرچه در حد چاشنی روایت باقی مانده است.

اما حسن این گزارش همان عیب آن است. یعنی اطلاعات بسیار و البته در اغلب موارد تکراری. روایت متن و سیر تصاویر هیچ سیر معینی ندارد جز ترتیب تاریخی که درد خاصی دوا نمی‌کند. در نتیجه به‌راحتی این کار را می‌شد در 25 دقیقه هم ارایه کرد. یعنی قسمت‌های نسبتن تازه و بخش‌های جذاب‌تر گفت‌وگوها را در هم آمیخت و از یک نقطه دید منتخب آن را روایت کرد. مثلن همین مردان فرقه خامنه‌ای می‌توانست یک زاویه دید درست باشد که تمام اطلاعات را صرفن از همین نگاه جمع‌آوری و معنایابی و رمزگشایی کند. یا مثلن نگاه نظامی-امنیتی خامنه‌ای را به مدیریت سیاسی پی بگیرد و آن را محور روایت قرار دهد. اما این گزارش چنین نمی‌کند. ناچار انبوهی از اطلاعات را باید در یک ساعت به مخاطب بدهد که بخش اعظم آن مفید فایده‌ای نیست و نکته تازه‌ای را روشن نمی‌کند. اتکای گزارش به عکس هم که گاه خوب درآمده به دلیل اتکای بیش از اندازه فقر منابع تصویری گزارش را برای روایت یک ساعته‌اش نشان می‌دهد و آن را از نظرگاه حرفه‌ای ضعیف می‌کند.

این است که می‌گویم این گزارش مستندگونه است و نه مستند که اصولن بر پایه تحقیق ساخته و پرداخته می‌شود و منابع و اسناد تازه. اما در این‌جا ما نه تحقیق تازه‌ای می‌بینیم و نه منابع تازه‌ای که قبلن دیده و شنیده نشده باشد ارایه می‌شود.

انبوهی اطلاعات و ضرورت ایجاز گاه به درستی و صحت روایت هم صدمه زده است. مشخصن در دو جا روایت کاملن تحریف شده یا ناقص است. یک جا وقتی از دلیل حبس خانگی آیت‌اله منتظری حرف می‌زند و یک جا هم وقتی از 18 تیر سخن می‌گوید. در مورد اول از مسئله مخالفت با فتوادهی خامنه‌ای حرفی نیست و در مورد دوم از بسته شدن روزنامه سلام. با حدف این فکت‌ها روایت مخدوش و ناقص شده است. به همین ترتیب پایان‌بندی گزارش هم نادرست و نادقیق و حتا نقض غرض است.

 این روایت از زندگی خامنه‌ای بنابرین هیچ مزیتی ندارد و اصولن یک کار مستند تلویزیونی شمرده نمی‌شود. اما تنها یک نکته از نظر سیاسی در آن هست که نه به خود این کار و شیوه ساخت آن از نظر حرفه‌ای که به لحن آن و شیوه نگاه‌اش به خامنه‌ای بر می‌گردد. در این گزارش بلند به نظرم برای اولین بار بی‌بی‌سی فارسی از آن بی‌طرفی خاص خود خارج می‌شود و خامنه‌ای را به اقتدارگرایی و سرکوب مخالفان انگشت‌نما می‌کند. این موضوع از نظر سیاسی مهم است و می‌تواند بازتاب مرحله تازه‌ای از سیاست‌گذاری بریتانیایی برای مقابله آشکار با رهبری خامنه‌ای باشد. اما از نظر حرفه‌ای این کار امتیازی در حد یک ساعت مستند برای تهیه کننده و بی‌بی‌سی به هم‌راه نمی‌آورد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , 

۱ Comment

  1. 1

    wh0cd616218 buy propecia