Saturday, 18 July 2015
17 September 2021

«مراقب جهانمان باشیم»

2009 December 09

20091209-photo-danmark

این دریا سرخ شده‌است و این بخاطر اثرات تغییرات آب و هوایی در طبیعت نیست.

این به‌‌خاطر بی‌رحمی انسان‌هاست

مردم شهرنشینی که صدها دلفین باهوش و مشهور Calderon را کشتند.

این واقعه همه ساله در جزیره Feroe Iland دانمارک اتفاق می‌افتد.

شرکت‌کننده‌های اصلی این کشتار و خونریزی، نوجوانان هستند.

چرا؟

این جشنی است برای این‌که بفهمند بالغ شده‌اند و رشد کرده‌اند!

در این جشن عظیم، از هیچ چیز برای خوش گذرانی کم نمی‌گذارند. هر کسی به کاری مشغول می‌شود، بکشید یا به عنوان یک تماشاچی باشید و (کشتن) را تائیدکنید.

دلفین‌های Calderon، مثل تمامی دلفین‌های دیگر درحال انقراضند و همیشه برای بازی و رابطه دوستانه در کنار انسان بوده‌اند.

رابطه‌ای خالصانه و دوستانه

آن‌ها به سرعت نمی‌میرند. آن‌ها 1 تا3 بار توسط این چنگک‌ها زخمی می‌شوند.

… و در این زمان هست که دلفین‌ها همانند کودک تازه بدنیا آمده‌ای فریاد گریه سر می‌دهند.

درحالی‌که این موجودات خارق‌العاده به آرامی در خون خود می‌میرند، این کار برای آن نوجوان جز سختی چیزی به همراه ندارد و هیچ خوشی در این کار نیست.

دیگر این کار  بس است.

مراقب جهانمان باشیم که این جهان موطن ماست.

20091209-photo-danmark1

20091211-photo-dolfins2

20091211-photo-dolfins3

20091211-photo-dolfins4

20091211-photo-dolfins5

20091211-photo-dolfins6

20091211-photo-dolfins7

20091211-photo-dolfins9

20091211-photo-dolfins8

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,