Saturday, 18 July 2015
08 December 2021
پرده‌خوانی

«شهر شرنگ»

2011 September 26

تذکار از رادیو کوچه: یکی از سیاست‌های کاری در رادیو کوچه انتشار نظرها و نامه و ایده‌های خوانندگان است. بی‌شک رادیو کوچه تایید و یا تکذیبی بر این مطالب ندارد. اما با توجه به روش این رسانه، اگر منطبق با اصول کاری رادیو باشد -که در بخش‌هایی به این نکات اشاره شده است- آن را منتشر خواهد کرد. مخاطب این مطالب در هر شرایطی حق دارند که نوشته‌ای در پاسخ به این مطالب به رادیو ارسال کنند. بی‌شک این نوشته بی‌کم و کاست در پایگاه اینترنتی رادیو کوچه منتشر خواهد شد. برای هر نوع پاسخ به این نوشته شما می‌توانید با آدرس پست اکترونیکی: contact(at)koochehmail.com در تماس باشید.

مهیار فرآورده / مطلب وارده

پرده‌خوانی هم‌چون تعزیه از هنرهای نمایشی قدیمی است که پرده‌خوان یا مرشد‌ داستان خود را از روی یک پرده نقاشی شده با کلام آهنگین روایت می‌کند. گرچه موضوع پرده‌خوانی‌ها اغلب به نمایش‌های مذهبی مربوط می‌شد، اما داستان‌های تاریخی و حماسی نیز موضوع پرده‌خوانی‌ها نیز بوده است. نوشته‌اند در جنگ شاه اسماعیل صفوی با ازبک‌ها، برای تهییج سپاهیان ایران از این نمایش استفاده می‌شده.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«شهر شرنگ» نیز به‌صورت پرده‌خوانی نوشته شده است که توسط مرشد نقل می‌شود و بچه‌مرشد با پرسش‌های به‌جا و بی‌جای خود، مرشد را هم‌راهی می‌کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,