Saturday, 18 July 2015
03 December 2021
بيانيه القاعده خطاب به احمدی‌نژاد:

«القاعده:با این همه شواهد هنوز احمدی‌نژاد در مورد ۱۱ سپتامبر شک دارد؟»

2011 September 28

 این خبر در بخش شایعه رادیو کوچه قرار دارد و رادیو کوچه صحت و سقم آن را تایید نمی‌کند.

منبع: آفتاب

شبکه تروریستی القاعده در بیانیه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، خواستار پایان تئوری‌های وی درباره حوادث یازدهم سپتامبر شد.

القاعده خود را مسوول مستقیم حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر می‌داند و این در حالی است که احمدی‌نژاد در سخن‌رانی 2 سال گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تحقیقات درباره نقش سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در این حوادث شده است.

در آخرین بیانیه منتشر شده توسط القاعده که به زبان انگلیسی هم هست، تئوری انجام حملات یازده سپتامبر توسط دولت آمریکا مسخره عنوان شده است.

در بیانیه القاعده پرسیده شده چرا ایران با وجود همه مدارک و اسناد و شواهد هم‌چنان بر این باور (دخالت دولت آمریکا در یازدهم سپتامبر) تاکید می‌کند؟

القاعده در بیانیه خود می‌افزاید: القاعده به دلیل نفوذ خود در قلوب هزاران مسلمان برای ایران یک رقیب محسوب می‌شود و برای ایران چه کاری می‌تواند بهتر از بی‌اعتبار جلوه دادن حوادث یازدهم سپتامبر باشد.

براساس گزارش «خبرگزاری دانش‌جو»، بیانیه القاعده در ادامه به آخرین دست‌نوشته اسامه بن‌لادن، رهبر القاعده پیش از ترور اشاره می‌کند که در آن از اعضای القاعده خواسته هیچ‌وقت اجازه ندهند آمریکا در نظرشان بزرگ جلوه کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,