Saturday, 18 July 2015
25 June 2021
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عنوان شد

«افزایش موارد نقض حقوق بشر در افغانستان»

2009 December 10

آصف آشنا / رادیو کوچه / کابل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم‌زمان با دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر می‌گوید، در سال جاری موارد نقض حقوق بشر در این کشور نسبت به سال پیش افزایش یافته‌است.

این کمیسیون، ارگان‌های امنیتی و دستگاه قضایی افغانستان را به سهل انگاری در جلوگیری از نقض حقوق بشر متهم می‌کند.

20091210-afghanhumanright

یافته‌ها و آمار ارایه‌شده ازسوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افزایش در میزان تجاوز جنسی، ترویج فرهنگ معافیت قانون، ازدواج‌های اجباری، کارهای سخت اطفال و کشته‌شدن شهروندان غیرنظامی در هنگام جنگ را نشان می‌دهد.

براساس موارد مشخص یافته‌های این کمیسیون، درسال جاری، 37 درصد از کودکان زیر سن به کارهای سخت اشتغال داشته اند، 42درصد زنان مورد ضرب و شتم و ازدواج اجباری قرار گرفته‌اند و درآمد روزانه‌ای بیش از 50درصد خانواده‌ها در این کشور، کم‌تر از 50 افغانی (معادل یک دلار امریکایی) بوده‌است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,