Saturday, 18 July 2015
29 September 2020
با رای دادگاه انقلاب،

«محکومیت حبس برای دو تن از فعالان ستاد موسوی»

2011 October 02

خبر / رادیو کوچه

در روزهای اخیر، دست‌گاه قضایی جمهوری اسلامی با صدور احکامی، زویا حسنی و محمدعلی ولایتی، دو تن از فعالان ستاد میرحسین موسوی، از رهبران معترضان دولت جمهوری اسلامی را به حبس قابل تبدیل به جزایی نقدی محکوم کرده است.

محمد‌علی ولایتی بازنشسته وزارت کشور و از فعالان ستاد میر‌حسین موسوی به دو سال زندان محکوم شده است.

به گزارش کلمه، ولایتی معاونت امور استان‌های ستاد مردمی میر‌حسین موسوی را در انتخابات ۱۳۸۸ بر عهده داشت. او در تاریخ 89/11/8  یعنی پیش از ۲۲ بهمن دستگیر و دربند ۲۴۰ به مدت ۱۸ روز زندانی گردید و در تاریخ ۳/۱۲ /۸۹ با قید کفالت آزاد شد.

ولایتی در تاریخ 90/6/14  به دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ به ریاست مقیسه احضار و اتهام تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به وی تفهیم شد و در نهایت پس از دفاعیات، وی را به دو سال حبس محکوم کرد که ۲۰ روز فرصت دارد اعتراض کند.

قابل ذکر است ولایتی به مدت سی سال در پست‌هایی از جمله بخش‌داری فیروزکوه، معاونت اداری و مالی دانش‌کده وزارت اطلاعات، و دبیر پشتیبانی دانش‌گاه شاهد،، معاونت بازرسی وزارت کشور در ۸ سال دولت اصلاحات فعالیت داشت در حال حاضر دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن است.

هم‌چنین زویا حسنی عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی و ستاد ۸۸ به یک سال حبس تعزیری قابل تبدیل به سه میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی سرانجام پس از سه بار قرار رسیدگی هفدهم شهریور ماه امسال در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار و در نهایت وی به یک سال حبس تعزیری قابل تبدیل به سه میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که زویا حسنی پس از انتخابات سه بار بازداشت شد و در مجموع مدت شصت روز را در بند انفرادی زندان اوین در بازداشت موقت گذراند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,