Saturday, 18 July 2015
29 September 2023
انجمن «زندگی، زیستبوم و آزادی» برگزار می‌کند،

«گرده‌همایی برای بحران‌های زیست محیطی در ایران و جهان»

2011 October 24

بر اساس گزارش رسیده به رادیو کوچه، انجمن «زندگی، زیستبوم و آزادی» در روزهای اخیر از برگزاری گفت‌وگویی در پاریس، پایتخت فرانسه خبر داده است. در این گفت‌وگو به اکولوژی و بحران‌های زیست محیطی در ایران و جهان پرداخته خواهد شد.

بر اساس این گزارش، عطا هودشتیان، استاد فلسفه و جلال ایجادی، جامعه‌شناس و استاد دانش‌گاه حضور خواهند داشت.

قرار است طبق برنامه آقای هودشتیان، در خصوص «مدرنیته، مسئله طبیعت و ایران» گفت‌وگو کند و آقای ایجادی به «دیدگاه فلسفی، اقتصادی و اجتماعی اکولوژی و بحران زیست‌محیطی در ایران» بپردازد.

زمان این گفت‌وگو بعدازظهر شنبه، 29 اکتبر، و مکان آن سالن آژکا در پاریس اعلام شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,