Saturday, 18 July 2015
29 September 2023

«میلیونرها کجا پنهان می‌شوند‌؟»

2011 November 02

گزارشی از بانک اعتبار سوییس

فرهنگ ایران / برگردان

برای دومین سال پی در پی، بانک اعتبار سوییس گزارشی در باره وضعیت ثروت در جهان منتشر کرد، در این گزارش وضعیت دارایی‌های چهارونیم میلیارد از مردم بالغ در جهان، بررسی شده است، در این گزارش، ارقام  بر پایه دلار آمریکا سنجیده شده است‌.

در میانه ماه مه 2011، ثروت جهانی در خانواده‌ها، دویست و سی یک هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است که می‌بایستی در سال 2016، به سیصد و چهل پنج هزار میلیارد دلار برسد. بیش‌ترین میلیونر‌ها در کدام کشور‌های جهان می‌باشند کسی که دست‌کم یک میلیون دلار داشته باشد.

آمریکا، با ده میلیون و شصت و یک هزار تن، کشوری با بیش‌ترین میلیونر در جهان است، بر پایه گزارش بانک اعتبار سوییس، آمریکا با  فاصله زیادی جلوی دیگر کشور ها قرار گرفته است، اگر کسانی که در آمریکا بیش از صد هزار دلار دارند نیز به حساب آورده شوند، آمریکا با هشتاد و چهار میلیون و هفتصد هزار تن  از جمعیت بالغ این کشور که دویست و سی و چهار میلیون تن می‌باشند، بیش‌ترین ثروت‌مند را در جای خود داده است.

اگر ثروت متوسط هر فرد بالغ آمریکایی میان سال‌های 2001 تا 2006 افزایش یافته بود، پس از بحران اقتصادی کاهش یافته و هنوز به اندازه پنج سال پیش که چیزی نزدیک دویست و هفتاد و پنج هزار دلار بود نرسیده است.

ژاپن، سه برابر کم‌تر از آمریکا، با سه میلیون و صد هزار میلیونر، و در جمع با شصت و هشت میلیون نفر که بیش از صد هزار دلار دارا می‌باشند، دومین کشوری است که میلیونر‌ها را در خود جای داده است. در کشور آفتاب تابان، بر خلاف دیگر کشور‌های گروه هشت، از سال  دو هزار میلادی تاکنون، ثروت همگانی افزایش چشم‌گیری نداشته است، در آن سال ثروت متوسط ژاپنی‌ها، صد ونود هزار دلار بود که تقریبن بالاترین به‌شمار می‌رفت.

بر پایه ین ژاپن، این ثروت بایستی به دو دلیل؛ نرخ پایین بهره و بازار مسکن که از سال 1990 در بحران به‌سر می‌برد نزدیک به ده در صد کاهش یابد، ولی ژاپن هنوز دومین کشور ثروت‌مندان می‌باشد و زیاد دور نیست که کشور دیگری از ده کشور ثروتمند جهان جای این کشور را بگیرد.

فرانسه سومین کشورجهان و نخستین کشور اروپا است که بیش‌ترین میلیونر‌ها  را در خود جای داده است، دومیلیون و ششصد هزار تن، فرانسه در رده ششم کشور‌های بزرگ است که در آن مردمی با بیش از صد هزار دلار دارایی دیده می‌شوند. میزان ثروت در فرانسه میان سال های 2000 تا 2007، سه برابر شده است، دارایی متوسط در سال 2011،  دویست و نود و سه هزار و ششصد وهشتاد دلار است، درحالی که در سال 2000، میلادی این رقم صد هزار دلار بود. افزایش بهای یورو در برابر دلار آمریکا در کشور‌های حوزه یورو در این افزایش تاثیر داشته است. این افزایش ثروت از سوی دیگر نشان‌دهنده عدم برابری در میان خانواده‌های فرانسوی می‌باشد.

آلمان، نیرومند‌ترین اقتصاد اروپا، با پنجمین تولید ناخالص در جهان، سرزمین دیگر میلیونر ها می‌باشد، که یک میلیون و هفت‌صد و پنجاه هزار میلیونر را در خود جای داده است، درآلمان بیست و هفت میلیون و چهارصد نود هزار تن بیش از صد هزار دلار ثروت دارند.

در انگلستان، بیش‌تر از فرانسه، کسانی با دارایی بیش از صد هزار دلار دیده می‌شوند (‌بیست وشش میلیون و دویست و پنجاه شش هزار) تن ولی شمار میلیونر‌ها در این کشور کم‌تر از کشور‌هایی است که در بالا نام برده شدند، انگلستان صد هزار تن کم‌تر از فرانسه و نزدیک به یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار میلیونر را در خود جای داده است، نیمی از ثروت انگلستان در دست چهل و هشت میلیون انگلیسی، بیش‌تر از نیمی از جمعیت این کشور می‌باشد.

ثروت متوسط انگلیسی‌ها که تا سال 2007 به‌شدت افزایش داشت، در سال 2008، با آغاز بحران اقتصادی کاهش یافت، و نزدیک به دویست و پنجاه و شش هزار دلار در پایان سال 2011 خواهد بود.

ایتالیا، یکی از کشور‌های مقروض جهان که افزایش روز به روز بدهی آن موجب نگرانی شده است نزدیک به یک میلیون و پانصد و چهل هزار میلیونر را در خود جای داده است. ایتالیا‌، پس از آمریکا و ژاپن‌، سومین کشور جهان است که  در آن بیش از سی میلیون تن بیش از صد هزار دلار دارایی دارند.

اگر درده سال گذشته ثروت متوسط در استرالیا، از صد هزار دلار به سی‌صد و نود هفت هزار دلار رسیده است یکی از دلایل آن افزایش بهای دلار استرالیا در برابردلار آمریکا می‌باشد، ولی به گزارش بانک اعتبار سوییس، بدون در نظر گرفتن این مسئله‌، افزایش ثروت در استرالیا می‌توانست  دست‌کم دو برابر باشد.

استرالیا نسبت به جمعیت خود دومین کشور ثروتمند جهان جلو تر از نروژ و پس از سوییس قرار دارد. تنها بیست و دومیلیون جمعیت، سه برابر کمتر از فرانسه، بر خلاف بسیاری از کشور‌های جهان‌، در استرالیا، کمتر کسی دیده می‌شود که کم‌تر از هزار دلار درآمد داشته باشد. دانش‌جویان استرالیایی نیز در زمره ثروت‌مندان به‌شمار می‌روند‌، شمار دانش‌جویانی که بیش‌تر از صد هزار دلار دارایی دارند هشت برابر متوسط دیگر کشور‌های جهان می‌باشد.

سال 2011، نخستین سال  پربار برای چینی‌ها بود شمار میلیونر‌ها در این کشور از مرز یک میلیون تن گذشت، یک میلیون و بیست هزار نفر رسید و همین‌طور در حال افزایش است. ثروت متوسط چینی‌ها در ده سال گذشته سه برابر شده است ودر سال دوهزار میلادی، از شش هزار دلار به بیست و یک هزار دلار رسیده است، بانک اعتبار سوییس‌، پیش‌بینی می‌کند که این رقم به هفتاد هزار و هفت‌صد دلار خواهد رسید، پیش‌بینی دیگری حاکی از این است که تا سال 2016، چین بر جایگاه دوم کشورهای ثروت‌مند جهان تکیه خواهد زد. مجموع  ثروت خانواده‌های چینی، سی و نه هزار میلیارد دلار می‌باشد، این رقم دربرابر، سی و یک هزار میلیارد دلار دارایی خانواده های ژاپنی می‌باشد.

کانادا، با سی  و چهار میلیون جمعیت‌، و نهصد و چهل هزار میلیونر درجای‌گاه نهم قرار دارد. میزان متوسط ثروت جمعیت بالغ در کانادا به دویست و چهل‌ و پنج هزار و چهارصد و پنجاه دلار می‌رسد و از این نظر در سیزدهمین رده جهانی قرار دارد، کشوری‌ که به نظر می‌رسد در بحران اقتصادی کم‌تر آسیب دیده است ولی میزان متوسط ثروت در سال 2008، کمی کاهش یافته است.

درسال دوهزار میلادی، ثروت متوسط در سوییس در رده بالاترین‌ها‌ درجهان بود. در سال 2011، سوییس هنوز هم با پانصد و چهل هزار دلار در رده  بالا می باشد‌. در سوییس، همان‌طور که از آن انتظار می‌رود بیش از شش‌صد و بیست و دو هزار تن میلیونر زندگی می‌کنند‌، در حالی‌ که جمعیت بالغ این کشور شش میلیون تن می‌باشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,