Saturday, 18 July 2015
28 September 2023
در دفتر نشریه‌ای در فرانسه روی داد،

«آتش‌سوزی به دلیل انتشار کارتونی از پیامبر مسلمانان»

2011 November 02

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌های خارجی، دفاتر نشریه فکاهی شارلی هبدو، چاپ فرانسه، که در شماره روز چهارشنبه، 2 نوامبر، با کارتونی از محمد‌ابن عبداله، پیامبر مسلمانان، بر روی جلد نشریه چاپ شده در یک آتش‌سوزی به شدت آسیب دیده اما این حادثه تلفاتی نداشته است.

این نشریه شماره ویژه‌ای را به طنز در مورد قوانین شریعت و موفقیت‌های اخیر اسلام‌گرایان در لیبی و تونس اختصاص داده و با کارتونی از پیغمبر اسلام چاپ کرده اما تاکید داشته است که محتوای این شماره موهن و تحریک آمیز نیست.

وب‌سایت این نشریه هم هدف حمله هکرهایی قرار گرفته که با درج پیام‌هایی به زبان‌های ترکی و انگلیسی، از تصمیم به انتشار این ویژه‌نامه انتقاد کرده‌اند.

شارلی هبدو در سال ۲۰۰۷ هم کارتون‌های پیغمبر اسلام را که در دانمارک تهیه شده بود منتشر کرد و با انتقاد شدید مسلمانان روبه‌رو شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,