Saturday, 18 July 2015
02 August 2021

«یک برگ برای ازدواج موقت به شناسنامه افزوده شود»

2009 December 17

فرهاد تجری یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قانونمند شدن ازدواج موقت می‌تواند از تعدی، سو استفاده، اعمال خلاف عرف و تجاوزها جلوگیری کند گفت: «ازدواج موقت امری شرعی است و قانون هم از آن تبعیت خواهد کرد بنابراین اگر قانونی شفاف در این باره تصویب شود قطعا افراد نیز با شناسایی چارچوبها می‌توانند از این حق شرعی و قانونی استفاده کنند تا متوسل به راههای غیرقانونی و غیر شرعی نشوند.»
عضو کمیسون فرهنگی نیز در گفتگو با فردانیوز گفت: «برای اینکه مشکل فساد، بی بند وباری و تجاوز در جامعه کاهش پیدا کند باید زودتر موضوع ازدواج موقت را در میان جوانان توسعه دهیم و فرهنگسازی را آغازکنیم.»
سید محمد جواد ابطحی با بیان اینکه تمام مراجع و علما در این مورد نظر مثبتی دارند گفت: در باره طرح ازدواج موقت روحانیون باید پیشقدم شوند و جامعه را آماده این موضوع کنند. روحانیون و به خصوص روحانیون مجلس باید به عنوان متولیان این طرح وارد میدان شده تا راه فساد به روی جوانان بسته شود.
وی در پایان افزود: «بهتر است برای اینکه هیچ گونه سو استفاده‌ای از طرف مردانی که متاهلند پیش نیاید سازمان ثبت احوال با همکاری مجلس شورای اسلامی برگه‌ای برای ثبت ازدواج موقت نیز در داخل شناسنامه اضافه شود که همه چیز در این خصوص قانونمند شود.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,