Saturday, 18 July 2015
21 September 2020

«گالری / دفاع از حقوق پناهندگان در سوئد»

2011 December 05

هم‌بستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی‌– سوئد

روز 3 دسامبر 2011 در چند شهر مختلف سوئد یک رشته‌ اعتراضات‌ در دفاع از حقوق پناهندگان، علیه دیپورت و اخراج آن‌ها به کشورهایی نظیر ایران و هم‌چنین در اعتراض به نژادپرستی و خارجی‌ستیزی برگزار شد.

در استکهلم جمعی از حامیان این طرح علا‌رغم بارش باران در Slussen در استکهلم اجتماع کردند و سپس به طرف محل پارلمان سوئد یک راه‌پیمایی انجام دادند. این حرکت اعتراضی از سوی شبکه «جنبش پناهندگی» که فدراسیون یکی از اعضای آن است سازماندهی شده بود. سخن‌رانان متعددی هر یک از زوایای مختلف، سیاست‌های دولت سوئد در زمینه پناهندگی را مورد نقد قرار دادند و خواهان توقف اخراج پناه‌جویان و اتخاذ یک سیاست پناهنده‌پذیری شدند. تظاهر‌‌کنندگان هم‌چنین بی‌زاری خود را از نژادپرستی به نمایش گذاشتند. فعالان و اعضای فدراسیون در این تظاهرات مشارکت داشتند و از جمله اطلاعیه سوئدی فدراسیون مربوط به این تظاهرات را در میان مردم پخش کردند.

در شهر بورس نیز شبکه جنبش پناهندگی با برگزای یک تظاهرات ‌شروع تازه‌ایی را آغاز کرد.‌ در تظاهرات روز 3 دسامبر بورس نمایندگانی از شاخه جوانان حزب سوسیال دمکرات و حزب چپ سوئد و هم‌چنین نماینده‌ای از سوی حزب سوسیالیست عدالت‌خواه سوئد سخن‌رانی کردند. امید صالحی نیز از سوی فدراسیون سراسری پناهندگان ایران به ایراد سخن‌رانی پرداخت و از جمله گفت: «پلیس چنان با پناه‌جویان رفتار می‌کند که انگار سوئد در جنگ به‌سر می‌برد. رفتار پلیس سوئد با پناه‌جویان زمانی که با آن‌ها مثل مجرمین برخورد می‌کند یادآور اعمال نازیست‌ها در دهه 30 است.»

روز 3 دسامبر به ابتکار فدراسیون دانش‌جویان پزشکی سوئد (IFMSA) در شهرهای مالمو، گوتنبرگ، اپسالا و لین شوپینگ فراخوان به برگزاری اعتراضاتی داده شده بود. موضوع این اعتراضات «خدمات درمانی برای همه» و از جمله مهاجران فاقد اوراق اقامت (Papperslösa) و یا پناه‌جویان بود. در سوئد مهاجران «غیر‌قانونی» و پناه‌جویان گروه‌هایی هستند که در مقایسه با سایر ساکنین کشور از کم‌ترین خدمات درمانی برخوردارند و یا اصلن از آن محروم می‌باشند.

در تظاهرات شهر مالمو که به همین مناسبت برگزار شد منجمله فریده آرمان از سوی واحد فدراسیون در این شهر به سخن‌رانی پرداخت و از شرایط سخت پناه‌جویان و به‌ویژه پناه‌جویان مخفی سخن گفت. اعتراضات روز 3 دسامبر در کشور سوئد نشانه دور جدیدی از مبارزه برای احقاق حقوق پناهندگان و مشارکت بخش‌های مختلف جامعه در این مبارزه با خواست‌های انسانی است.

چهارم دسامبر 2011

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,