Saturday, 18 July 2015
29 November 2023
گفته‌های یک دوچرخه‌سوار ‌جهان‌گرد

«رویای سفر، افقی پیش‌ رو»

2011 December 21

محمد تاجران/ رادیو کوچه

در دومین قسمت از جهانگرد به این میپردازیم که برای رسیدن به هدفی که پیش رو بود و تصمیمی که گرفته شد چه اقداماتی باید صورت میگرفت، چگونه بایستی برنامهریزی میشد و نیازهای یک چنین برنامه‌ای چه می‌توانست باشد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک هدف جدی‌، مهم و بزرگ پیش رو بود و قدر مسلم آن کار نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات اولیه زیادی داشت که از آن‌ها می‌شود به عنوان طراحی سفر اسم برد. این اقدامات اولیه شامل یاد‌گیری زبان، آشنایی با کاری که قرار است انجام شود‌، ارتباط با افراد مرتبط که امکان هم‌کاری داشتند و… بود که در این گزارش به بخشی از آن‌ها پرداخته می‌شود.

یکی از اهداف این برنامه آموزش و انتقال تجربه‌های سفر است ولی آن‌چه مسلم است با توجه به زمان اندک و فضای محدود در این مکان، امکان شرح و توضیح همه اتفاق‌ها به صورت ریز نیست ولی من امید دارم که همین اندک هم برای آن‌هایی که اندیشه سفر دارند و رویای سفر افق پیش روی‌شان است، مفید باشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,