Saturday, 18 July 2015
25 May 2020
سازمان عفو بین‌الملل:

«با اعدام مشکل مواد مخدر در ایران حل نمی‌شود»

2012 January 05

خبر / رادیو کوچه

در روزهای اخیر، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش مفصلی به اعدام‌های گسترده متهمان مواد مخدر در ایران اعتراض کرده است.‏

این گزارش که «معتاد به مرگ» نام دارد‌، تحقیق جامعی در رابطه با اعدام‌های گسترده متهمان مربوط به مواد مخدر در ایران در سال‌های اخیر و به ویژه با جزییات و اعداد و ارقام بیش‌تر در رابطه با این اعدام‌ها در سال ۲۰۱۱ میلادی است که توسط ندای سبز آزادی به فارسی ترجمه شده است. ‏

در این گزارش ۶۰ صفحه‌ای‌، عفو بین‌الملل می‌گوید از اعدام ۶۰۰ زندانی در ایران در سال ۲۰۱۱  میلادی تا لحظه تنظیم گزارش (‌نیمه دسامبر‌) مطلع شده است. این رقم شامل اعدام‌هایی است که دولت ایران خبر آن را منتشر کرده و هم‌چنین اعدام‌های مخفیانه‌ای که عفو بین‌الملل از منابع غیردولتی از اجرای آن‌ها مطلع شده و اطمینان حاصل کرده است.

با این‌حال عفو بین‌الملل از اعدام‌های مخفیانه دیگری به ویژه در زندان‌های وکیل آباد مشهد‌، قزلحصار کرج‌، بیرجند و تایباد خبر می‌دهد که اطلاعات آن هرگز به خارج از زندان‌ها درز نکرده است. ‏

عفو بین‌الملل اضافه کرد از ۶۰۰ مورد اعدامی که از اجرای آن‌ها در سال ۲۰۱۱ مطلع شده است‌، ۴۸۸ مورد در رابطه با اتهامات مربوط به مواد مخدر بوده‌اند.‏

در بخشی از این گزارش به معضل مصرف مواد مخدر در ایران پرداخته شده و هم‌چنین به مشکلات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر اشاره شده است.

این گزارش با مهم خواندن معضل مواد مخدر در ایران و ضرورت مبارزه قانون‌مند و اصولی با توزیع مواد مخدر در ایران‌، با مقایسه آمارهای مصرف مواد مخدر در ایران و رقم اعدام‌ها در سال‌های گذشته نتیجه‌گیری کرده است که اعدام متهمان خرید و فروش مواد مخدر در ایران تا‌کنون هیچ کمکی به کاهش مصرف مواد مخدر و قاچاق آن نکرده است.

در همین زمینه از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که قانون اعدام برای خرید و فروش مواد مخدر را لغو کند و از تجربه‌های موفق کشور‌های دیگر در زمینه مبارزه با مواد مخدر استفاده کند.

عفو بین‌الملل می‌گوید مشکل گسترده مواد در ایران هرگز نمی‌تواند با تعداد روزافزون اعدام‌ها حل شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,