Saturday, 18 July 2015
09 December 2019
انجمن دانش‌جویان دموکراسی‌خواه دانش‌گاه جرج واشنگتن:

«‌جلسات بحث در مورد ‌حجم زندگی در مرگ»

2012 January 11

انجمن دانش‌جویان دموکراسی‌خواه دانش‌گاه جرج واشنگتن در آمریکا، اقدام به برگزاری جلسات بحث و گفت‌وگو در خصوص حجم زندگی در مرگ‌، تاملی در‌باره مفهوم مرگ در هشت کتاب سهراب سپهری کرده‌اند.

در این جلسات سروش دباغ از فیلسوفان ایرانی و عضو هیت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سخن‌رانی می‌کند. او در دانش‌گاه علوم پزشکی تهران، دوره دکترای داروسازی را گذرانده و از دانش‌گاه وارویک انگلستان، دکترای فلسفه تحلیلی دارد. او فرزند عبدالکریم سروش است.

زمان این جلسه 28 ژانویه‌، ساعت 5.30 بعدازظهر اعلام شده و در محل (, George Washington University Marvin Center, Room#: 413800,21 street, NW, Washington, DC) برگزار می‌شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,