Saturday, 18 July 2015
03 December 2021
مجله خبری تاجیکستان،

«سو‌قصد به جان مخالف حکومت تاجیکستان»

2012 January 13

 کیومرث/ دفتر تاجیکستان/ رادیو کوچه

 در شهر «مسکو» به جان «داداجان عطااله» رهبر جنبش «وطن‌دار» و از مخالفان سرسخت حکومت کنونی تاجیکستان سو‌قصد صورت گرفته است. در حال حاضر آقای «عطااله» جراحی شده در شعبه احیاگری یکی از بیمارستان‌های مسکو قرار دارد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

نزدیکان او می‌گویند شام‌گاه پنج‌شنبه، ۱۲ ژانویه، نفری با «داداجان عطااله» تماس گرفته و ملاقات تعیین کرده، اما وقتی آقای «عطااله» به جای ملاقات حاضر می شود، با دو ضربه چاقو اورا زخمی می‌کند.

مقامات روسیه می‌گویند این سو‌قصد سفارشی است. هرچند مقامات تاجیکستان سفارشی بودن این سو‌قصدرا رد می‌کنند.

«داداجان عطااله» که ۵۶ سال دارد، سال ۱۹۹۰ میلادی نشریه مستقل  «چراغ روز» را تاسیس داد. ولی‌ در پی جنگ شهروندی در سال ۱۹۹۲ کشوررا ترک کرده تا‌کنون در روسیه و آلمان به سر می‌برد.

آقای «عطااله» در چند سال پیش جنبش «وطن‌دار» را در مسکو سازمان داده حکومت کنونی به رهبری «امام علی رحمان» را مورد انتقاد شدید قرار داده است. مقام‌های تاجیک بارها به هم‌تایان خود در روسیه مراجعت کرده خواستار بازداشت و زندانی کردن «داداجان عطااله» شده اما موفق نگردیده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,