«معشوقه فنا‌ناپذیر»

شهره شعشعانی/ رادیو کوچه «هاینریش بل»  (Heinrich Böll) (21 دسامبر1917- 16 جولای 1985) نویسنده نام‌دار آلمانی را در کشور خود به سبب توصیف‌های دقیق و دراماتیک از ویرانی‌های جنگ دوم جهانی از پیش‌گام‌های سبکی به نام ادبیات ویرانی (Trümmerliteratur) می‌شناختند. بل در راس تنی چند از دیگر داستان‌نویس‌های برجسته آلمانی با این سبک در دهه … Continue reading «معشوقه فنا‌ناپذیر»