Saturday, 18 July 2015
19 January 2021

پخش امروز رادیو کوچه

2009 December 23

چهارشنبه 2 دی ماه  1388 – 23 دسامبر 2009

4 بعداز ظهر تا 6:00 به وقت محلی تهران

اجرا: علی و اعظم

note3گفت و گوی سیاسی – «گزارش دستگیری اعضای کمیته مرکزی گزارش گران حقوق بشر در ایران» – اردوان

note3 تحلیل سیاسی – «موسوی و برکناری از آخرین سمت حکومتی» – فرزانه روشن

note3 تقویم تاریخ – مریم

note3 خبر سیاسی (بخش نخست) – علی

note3 سخن دل – «ادامه داستان ضحاک در شاهنامه فردوسی» – مهرداد قدیمی

note3 گزارش روز –  «اسکی؛ ورزش یا تفریحی برای ثروتمندان» – سام شریف

note3 روزنگاشت – «سالروز درگذشت سیدرضی» – محبوبه

note3 گزیده مطبوعات – علی و اعظم

note3 زیرباران – «معرفی بیژن نجدی» – مارال

note3 خبر سیاسی (بخش دوم) – علی

note3 آقای گجت – دامون

note3 شبانه‌ها – کامران

note3 فارنهایت – ماهان و پدرو

note3 خبرهای سیاسی و ورزشی – علی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,