Saturday, 18 July 2015
25 March 2023

«رویای آب در بستر زاینده‌رود»

2009 August 06

462351_orig

مسابقه نقاشی «رویای آب»  با شرکت جمعی از کودکان اصفهانی در بستر رودخانه زاینده‌رود برگزار شد

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»