Saturday, 18 July 2015
25 September 2020
برای هم‌گام شدن با ملت ایران،

«گردهم‌آیی در برابر سفارت ایران در بروکسل»

2012 February 04

تشکل اتحاد برای ایران ـ بلژیک، در روزهای اخیر با انتشار فراخوانی، از برگزاری گردهم‌آیی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل، پایتخت بلژیک، خبر داده است. هم‌چنین در این فراخوان به اهداف این گرده‌همایی نیز اشاره شده است.

متن این فراخوان در پی آمده است:

گردهم آیی در برابر سفارت حکومت اسلامی ایران در بروکسل

  • برای هم‌گام شدن با ملت ایران،
  • برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران،
  • برای اعتراض به ادامه شکنجه و اعدام در ایران،
  • برای نه گفتن به سیاست‌های جنگی رژیم ایران، اسراdیل و آمریکا،
  • برای تحریم انتخابات فرمایشی، نمایشی و سفارشی دیکتاتورها در ایران،
  • برای افشای سیاست‌های ضدمردمی و جنایت‌های حکومت اسلامی در ایران،
  • برای رساتر ساختن صدای دادخواهی و آزادی خواهی مردم ایران در جهان،
  • برای یک حرکت هم‌زمان و با هدف مشترک با هم وطنان داخل کشور، از همه ایرانیان ساکن بلژیک درخواست می‌شود تا در این تظاهرات شرکت کنند و بار دیگر همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

زمان: از ساعت ۱۶ تا ۱۸ ،  روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰ برابر ۱۴ فوریه ۲۰۱۲

نشانی: شماره ۱۵  خیابان فرانکلین روزولت ـ بروکسل، روبروی سفارت حکومت اسلامی ایران

اتحاد برای ایران ـ بلژیک

یادآوری: مانند همه تظاهرات‌های گذشته اتحاد برای ایران، تمام احزاب، نهادها و انجمن‌های اپوزیسیون ایرانی آزادند با پرچم‌ها، پوسترها و تراکت‌های خود، در این گردهمایی شرکت کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,