Saturday, 18 July 2015
24 September 2020
گزارش روز تاجیکستان

«کاهش اعتماد به نهادهای دولتی در تاجیکستان»

2012 February 09

کیومرث/ دفتر تاجیکستان/ رادیو کوچه

 نتیجه یک تحقیقات در تاجیکستان بیان‌گر آن است که اکثر ساکنان این کشور در قیاس به دادگاه و نهادهای دیگر دولتی به پیشوایان غیررسمی، از جمله روحانیان اعتماد دارند و مشکل‌شان را به آن‌ها عرض می‌کنند. اگرچه خوب می‌دانند که روحانیت در تاجیکستان مقام نیست و روحانیان امکان از جهت قانونی حل کردن مشکل ساکنان را ندارند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

 یک سازمان جمعیتی که وجود «ادلیه غیررسمی» در تاجیکستان را تحقیق کرده است می‌گوید بیش از همه افراد معلول و زنان روستای به پیشوایان غیررسمی در تاجیکستان مراجعت می‌کنند. «عظیم سیف‌الدین» رهبر برنامه «برابری در نزد قانون و دست‌رسی به عدالت دادگاهی» می‌گوید: «پژوهش روشن کرد که واقعن در تاجیکستان ادلیه غیررسمی جای دارد.»

 بنا به گفته او مراجعت ساکنان به پیشوایان زیر سایه و یا ادلیه غیررسمی بیش‌تر برای حل طلاق، میراث و یا خشونت خانوادگی بوده است. صاحب‌نظران تاجیک وجود این‌گونه ادلیه را در عدم باور ساکنان به نهادهای رسمی می‌دانند که این نهادها به رشوت‌خواری و کم‌سوادی حقوقی متهم می‌شوند.

 این است که صاحب‌نظران تاجیک می‌گویند، مردم ادلیه غیررسمی را شکل ساده، دست‌رس و بااعتماد حل مشکل می‌دانند. از طرف دیگر به قول ساکنان تاجیکستان مراجعت به تکرار آن‌ها به نهادهای دولتی از جمله دادگاه و دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان بی‌نتیجه انجام یافته است. آن‌ها می‌گویند ادلیه غیررسمی اگرچه در حل قانونی مشکل‌شان دست کوتاه دارد ولی‌ هم‌چنان آن‌ها را دل‌گرم و طرف‌ها را به مراسا دعوت می‌کند.

 موضوع بی‌اعتمادی ساکنان به نهادهای دولتی و کشال کاری‌ها در اداره‌ها از زبان رییس جمهوری تاجیکستان هم بارها صدا داده است. در یک سال گذشته او همه وزیران و رهبران اداره‌های دولتی را مثل کرد که هر هفته روز شنبه ساکنان را به حضور پذیرفته برای حل مشکل آن‌ها بکوشند. خود او بارها در صحبت‌هایش گفته است که مردم می‌توانند مستقیم به او نامه بفرستند و از مشکل خود بگویند. اما آن‌هایی که به سایت رسمی رییس جمهوری نامه فرستاده‌اند می‌گویند که با گذشت سال‌ها هنوز به نامه خود پاسخ دریافت نکرده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,