Saturday, 18 July 2015
23 October 2020
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ایران اعلام کرد:

«اسکناس‌های نوشته‌داربی‌اعتبارمی‌شود»

2009 December 24

ابراهیم درویشی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ایران، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های ایران گفت که «اسکناس‌هایی که بر روی آن‌ها نوشته، مهر یا هرگونه علامت اضافی وجود داشته باشد از هفدهم دی اعتبار ندارد»
براساس این اعلام، دارندگان اسکناس‌های مخدوش شده باید سریعتر با مراجعه به شعب بانک ملی در سراسر کشور درخصوص تعویض اسکناس‌های خود اقدام کنند.
بانک مرکزی هم‌چنین  از عموم مردم و کسبه خواست از پذیرش اسکناس‌هایی که روی آن نوشته اضافه درج شده است خودداری کنند.
بانک مرکزی در توضیح این اقدام اعلام کرده است: «نوشتن هر گونه مطلب روی اسکناس‌ها موجب می‌شود ضرایب ایمنی اسکناس‌ها مخدوش شود و امکان تشخیص اسکناس‌های جعلی از اصلی از بین برود.»
هم‌چنین درویشی در ادامه سخنان خود آورده است که سالانه تا هفتصد میلیون برگ اسکناس در کشور امحاء و با هزینه 30 میلیارد تومان اسکناس‌های نو چاپ و جایگزین آن ها می شود تا به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد .
به گفته این مدیر بانک مرکزی عمر اسکناس  در ایران حدود 5 سال است. این در حالی است که در کشورهای دیگر هر برگ اسکناس حدود 10 سال عمر دارد و این نشان دهنده وضعیت نامطلوب نگه داری اسکناس در کشور است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,