Saturday, 18 July 2015
05 December 2023

«در کوچه‌های سیاست»

2012 February 18

مینا پاکدل/ رادیو کوچه

……………………………………………

 «یک سال حصر حاصل دو سال هم‌راهی مردمی»

25 بهمن 1389 در تاریخ ایران ثبت شده است. تاریخی که شاید روزی در مدارس ایران هم به روز حصر کاندیدای ریاست جمهوری سال 1388 شناخته شود. شاید به اسم رهبران جنبش سبز یا جنبش اعتراضی مردم ایران.

……………………………………………

«پس از سی سال، رویارویی مجلس و رییس جمهوری»

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس پس از قرائت طرح سوال از رییس جمهوری اسلامی گفت: «بر اساس ماده ۱۹۶ آیین‌نامه، این متن را فورن برای رییس جمهوری ارسال و در اختیار نمایندگان هم قرار می‌دهیم،…

……………………………………………

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,