Saturday, 18 July 2015
28 September 2021
تحلیل سیاسی روز

«تکاپوی مدافعان ولایت»

2009 December 25

فرزانه روشن/ رادیو کوچه

در تاریخ ایران، قیام‌ها و شورش‌های مردمی، به پشتوانه‌ای اندیشه اعتراضی در مذهب شیعه، همواره رنگ و بوی مذهب را در لابه‌لای صفحات خود داشته‌است.

این روزها در آستانه‌ی عاشورا (روزی که امام سوم شیعیان کشته شد و در تاریخ شیعه به اسطوره‌ی قیام علیه ظلم و حکومت فاسد تبدیل شد) قیام حسین دستاویز جریان‌های سیاسی ایران قرار گرفته‌است. هواداران جنبش سبز که حرکت اعتراضی خود را قیام علیه حکومت ظالم جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند روزهای محرم را بهانه‌ی برای سازماندهی اعتراضات و تجمعات خود دانسته‌اند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

از سوی دیگر حکومت که دیگر تمام کانون‌های معرفتی بسیج نیروهایش را در دست مخالفین دیده به تکاپو افتاده که با استفاده از هر آن کس که هنوز در حلقه‌ای حامیان ولایت باقی‌مانده برای تاسوعا و عاشورای 88 تدارک ببیند. خبرگزاری فارس که نیروهای ارشد سپاه در تحریریه آن نشسته‌اند، پرچم‌دار این حرکت شده و تمامی اخبار، تحلیل‌ها و مصاحبه‌های خود را بر محور پشتیبانی عملی از آیت‌اله خامنه‌ای قرار داده‌است.

دیگر در بدنه مدا فعان آیت اله خامنه‌ای و کسانی که از نزدیک با جنبش سبز مواجه شدند، کسی نیست که بحران بی سابقه و طولانی نظام را ساده تلقی کرده و تمام شده بداند، نگرا نی از آنچه هست و رویدادهایی که هر روز جبهه تازه‌ای می‌گشاید در حرف‌ها و چهره های نیرو های امنیتی هویدا ست.

بنابر آن‌چه در خبرها آمده است، روز گذشته تنها با نصف روز تبلیغ از سا یتهایی که از سوی حکومت فیلتر شده اند ،تهرانی های معترض در جمعیت های پرا کنده به میدان تو پخا نه آمدند و علیه رهبری فعلی جمهوری اسلا می شعار دادند ،دراصفهان و زنجان هم او ضا ع آرام نبود و اعترا ضهای خیا بانی و بزرگدا شت آیت الله منتظری ادا مه دا شت .پس از شش ماه سر کوب گسترده و زندا نی کردن بسیاری از فعالا ن سیاسی و توقیف تمامی روزنامه های منتقد ، در آستانه عا شورا هیچ چیز تمام نشده و تنها حکومت توانسته است آیت الله خا منه ای را  جا یگزین احمدی نژاد به عنوان هدف اعتراضات کند.

دیروز سردار قاسم سلیمانی در سخنرانی که خبر گزاری دولتی فارس منتشر کرد از نگرا نی‌های عمیق مدا فعان ولایت فقیه پرده برداشت .فرمانده لشگر 41 ثاراله سپا ه پا سداران که نیروهایش در سرکوب معترضان نقش فعالی داشتند، می‌گوید: «دشمن وضعیتش مانند گذشته نیست و اکنون داخل اجتماع کشورشده است، فتنه در حال گسترش است و با ید حواس همه ما جمع باشد و در آخر تا کید کرده که او و هم‌فکرانش برای حفظ جمهوری اسلامی و ولایت فقیه جان خود را خو اهند داد.»

تلویزیون جمهوری اسلامی هم وضعیت بهتری نسبت به سردار ندارد تمامی شبکه‌های تلویزیونی سعی دارند تا از خطر حذف ولایت فقیه و ارتباطش با اسلام و صدمه دیدن دین سخن بگویند اما تمامی این برنامه‌ها سخنرانانی دارد که سابقه‌ای در انقلاب اسلامی نداشته‌اند و برخی تا پیش از حوادث انتخابات گم‌نام بودند.

وضعیت به گونه‌ای است که مسوولیت جدید پذیرفتن در نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی یک ریسک به حساب می آید، علی معلم دا مغانی که احمدی نژاد در جلسه‌ای اضطراری او را جایگزین میرحسین موسوی و رئیس فرهنگستان هنر کرد، از این تصمیم اظهار بی‌اطلاعی کرده و به نو عی حکم احمدی‌نژاد را نپذیرفته‌است. بگذریم که اعضای فر هنگستان هنر نیز در پی برکناری میرحسین مو سوی با انتشار نا مه‌های معترضانه دو مینوی استعفا به راه انداخته‌اند.

به نظر می‌رسد بدنه معتقدین به رهبری فعلی جمهوری اسلامی به گونه‌ای محسوس در حال ریزش است. حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا واعظ مشهور در و اکنش به نقل قول روزنامه کیهان که گفته‌هایی از او درباره فضایل آیت‌اله خامنه‌ای نقل کرده‌بود اعلام کرد که این گفته‌ها مربوط به سال 71 بوده‌است و نه این روزها.

تاسو عا و عاشو را در پیش است، به نظر می‌رسد میرحسین مو سوی بیانیه‌ای متفاوت صادرخو اهد کرد، وضعیت تغییر کرده‌است و هوادارن موسوی آن‌چنان در شعارهایشان پیش رفته‌اند که به رهبر جمهوری اسلامی رسیده‌اند، آیا میرحسین موسوی هوادارانش را همراهی خو اهدکرد، گرچه میرحسین  تا به حال با سکوتی معنادار شعارهای جنبش  علیه رهبری نظام را تایید کرده است .

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,