Saturday, 18 July 2015
21 September 2020
پس از پایان مهلت امضای حکم از سوی آیت‌اله هاشمی،

«ابلاغ مصوبه جدید درباره ریاست دانش‌گاه آزاد»

2012 February 24

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، روز جمعه، 24 فوریه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و الحاق یک تبصره جدید به بند یکی از مواد اساس‌نامه دانش‌گاه آزاد از سوی احمدی‌نژاد به رییس هیت امنای دانش‌گاه آزاد ابلاغ شده است.

به گزارش فارس، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی محمود احمدی‌نژاد رییس این شورا به آیت‌اله هاشمی رفسنجانی رییس هیت امنای دانش‌گاه آزاد ابلاغ شد که متن کامل این مصوبه به شرح ذیل است.

مصوبه الحاق یک تبصره جدید به بند (هـ) ماده 12 اساس‌نامه دانش‌گاه آزاد اسلامی که در جلسه 707 مورخ 25 بهمن ماه سال 90 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است برای اجرا‌ ابلاغ می‌شود:

تبصره – رییس هیت امنا موظف است پس از تصویب انتخاب رییس دانش‌گاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب، حکم وی را صادر نماید و در صورتی که در مدت مقرر حکم رییس دانش‌گاه از سوی رییس هیت امنا صادر نشود حکم مزبور توسط رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا با حق تفویض به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ و صادر می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد

رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

——————————–

در جلسه تاریخ 25 بهمن ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی دو مصوبه به تصویب رسید که مهم‌ترین آن الحاق یک تبصره جدید به ماده 12 اساس‌نامه دانش‌گاه آزاد است.

ریاست فرهاد دانشجو بر دانش‌گاه آزاد در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ 27 دی ماه به ریاست احمدی‌نژاد برگزار شد با 24 رای مثبت به تایید رسید و پس از این مرحله قانونی طبق اساس‌نامه دانش‌گاه آزاد باید رییس هیت امنای دانش‌گاه آزاد حکم رییس جدید را امضا و ابلاغ کنند که تاکنون این امر محقق نشده است.

در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی یک تبصره به ماده 12 اساس‌نامه دانش‌گاه آزاد اضافه کرد تا اگر رییس هیت امنا این حکم را ابلاغ و امضا نکرد حکم فوق توسط رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صادر شود.

با توجه به الحاق این تبصره به اساس‌نامه دانش‌گاه آزاد آیت‌اله هاشمی رفسنجانی رییس هیت امنای دانش‌گاه آزاد تا تاریخ 27 بهمن ماه فرصت داشت تا حکم رییس جدید دانش‌گاه آزاد را ابلاغ و امضا کند که این امر تاکنون محقق نشده است و گفته می‌شود حکم فرهاد دانشجو رییس جدید دانش‌گاه آزاد طی 2 روز آینده یا از سوی احمدی‌نژاد و یا کامران دانشجو ابلاغ و امضا خواهد شد.

این مصوبه از سوی احمدی‌نژاد برای اجرا ابلاغ شده است.

این در حالی است که که آیت‌اله هاشمی در خصوص وجود برخی ابهامات در انتخاب فرهاد دانشجو در هیت امنا خبر داده و هم‌چنین اعلام کرده است که تاکنون از توضیحات هیتی از سوی شورای انقلاب فرهنگی در این خصوص قانع نشده است.

بیشتر بخوانید:

«مشخص شدن تکلیف رییس دانش‌گاه آزاد در ۱۰ روز دیگر»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,