Saturday, 18 July 2015
26 September 2020
سخن‌گوی شورای نگهبان:

«مخالفت شورای نگهبان با هیت نظارت بر قانون اساسی»

2012 March 08

خبر / رادیو کوچه

در حالی‌که محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی، حکم انتصاب اعضای «هیت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را صادر کرده، سخن‌گوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا با تشکیل چنین هیتی مخالف است.

به گزارش فارس، در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی هم وی هیتی را برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد که شورای نگهبان با تشکیل آن مخالفت کرد.

سخن‌گوی شورای نگهبان گفته است که نظر مخالف این شورا هم‌چنان به قوت خود باقی است و افزوده که بعید نیست که شورای نگهبان به زودی نظری را که در مورد اقدام دولت آقای خاتمی ابراز داشته بود در مورد تصمیم آقای احمدی‌نژاد نیز تکرار کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,