Saturday, 18 July 2015
21 September 2020

«ویدئو/چهارشنبه‌سوری»

2012 March 13

بزم چهارشنبه‌‌سوری، آخرین شب چهارشنبه سال که در نزدیکی نوروز است، برپا می‌شود. اشاره به آن در شاهنامه فردوسی نشان‌دهنده کهن بودن این جشن است. مراسم سنتی مربوط به این جشن ملی، از دیرباز در فرهنگ سنتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده‌ است.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0NG7Ac-bNX8[/youtube]

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , , , , 

۱ Comment


  1. sirous
    1

    نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد
    و الزامن نظر رادیو کوچه نیست

    چطور مگه؟؟؟