Saturday, 18 July 2015
26 October 2020
موانع اشتغال برای پناهندگان در استرالیا،

«پناه‌جویان به کارهای مناسب دست‌رسی ندارند»

2012 March 15

خبر / رادیو کوچه

پناهندگانی که در استرالیا به سر می‌برند با نرخ بالای بی‌کاری رو‌به‌رو بوده، به خصوص افرادی که از نظر نژادی و فرهنگی متفاوت هستند.

پژوهشی را که دانش‌گاه مرداگ در سال 2006 انجام داد، نشان می‌دهد بازار کار جداگانه برای مهاجران وجود ندارد و تبعیض شغلی برای مهاجران خاور‌میانه‌ای و آفریقایی‌ها نیز دیده می‌شود.

نخست این افراد نمی‌توانند کاری پیدا کنند، اگر پیدا کنند مطابق حرفه‌شان نیست، مثلن پزشکان و مهندسان رانندگی کنند و معلمان نیز باید تمیزکاری کنند.

هم‌چنان برخی از مهاجران که زبان انگلیسی نمی‌دانند ناگزیر‌اند در فابریکه‌ها (کارخانه‌ها) کار کنند. آن‌گونه که خانم «کر» سخن‌گوی مرکز پناه‌جویان در استرالیا می‌گوید این افراد با تهدیدات چون قطع شدن دست‌شان در این فابریکه‌ها (کارخانه‌ها) روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر یک بررسی توسط موسسه‌ی سیاست پناهندگان ایرانی نشان می‌دهد، این مشکل می‌تواند دو برابر شود.

این بررسی نشان می‌دهد که پناهندگان ایرانی که از استان‌های کوچک‌تر از تهران آمده‌اند، اغلب با موانع بیش‌تری در مقایسه با موفقیت‌های نسبی از پیشینیان شهری خود برای ادغام در جوامع میزبان خود روبه‌رو می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

«نگرانی از وضعیت زنان در بازداشت‌گاه‌های استرالیا»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,