Saturday, 18 July 2015
27 October 2020
بیانیه نوروزی شورای دفاع از حق تحصیل،

«بهاران وطن در زنجیرند»

2012 March 19

به مناسبت نوروز 91 شورای دفاع از حق تحصیل بیانیه‌ای نوروز را به همه دانش‌جویان محروم از تحصیل  به ویژه به دانش‌جویان زندانی شادباش گفته است.

متن بیانیه در پی آمده است:

بهاران وطن در زنجیرند سال نود، از سیاه‌ترین سال‌های تاریخِ دانش‌گاه بود، هم کلاسی‌های‌مان به جای کلاس درس دانش‌گاه در زندان و تبعید به سر بردند، برای چندمین سال متوالی ستاره‌های محرومیت بین ده‌ها داوطلب شایسته کنکور کارشناسی ارشد تقسیم شد،

احکام بی‌رویه تعلیق از تحصیل هم‌چنان دسته دسته دانش‌جویان ایرانی از تحصیل محروم کرد،

اساتید غیر هم‌سو با حاکمیت باز هم و باز هم اخراج یا به اجبار بازنشسته شدند،

مدیریت آموزش عالی کشور بین برادرانی که تنها نسبت روشن‌شان با دانش‌گاه نام فامیل‌شان است تقسیم شد،.

خلاصه آن که به نیت «زدن» دانش و دانش‌گاه تبرداران به تکاپوی خود ادامه دادند.

باری،

نوروز می‌شود اما روزِ دانش‌گاه و دانش‌جو  چندین سال است که نو نشده و در خیالات سورچیانِ ارابه‌ی استبداد بنا است که سال‌ها بدین منوال بماند.

سرود دانش‌جو، بهاریه دانش‌گاه، درس خواندن است. اما تصاحب‌کنندگان نامشروع قدرت سر آن که این نوید را فرصت ترنم دهند، ندارند.

بهار طبیعت می آید اما چه بهاری؟ که بهاران وطن به ظلم، در زنجیرند، آن‌ها که «حق انسانی تحصیل» خود و هم‌کلاسان‌شان مطالبه می‌کردند و جز به مسالمت پای در عمل نگذاردند.

بهار ما، سه یار دبستانی سرافرازمان هستند،

ضیا نبوی که زندگی کردن را حتا از حبس می‌آموزاند،

مهدیه گلرو که راست ایستاده،

و مجید دری که بندش را ریسمان راه شرافت کرده است.

زمستان از دانش‌گاه زمانی می‌رود که یاران‌مان رها شوند و به تحصیل به دیده حق نگریسته شود، نه امتیازی در انحصار حاکمیت که به هر کس خواست بهره‌ای دهد.

با این همه شورای دفاع از حق تحصیل سال جدید را به جامعه دانش‌گاهی تبریک می‌گوید.

شورا نوروز را به همه دانش‌جویان محروم از تحصیل  به ویژه به دانشجویان زندانی شادباش می‌گوید و امیدوار است سال جدید، سال آزادی و لغو تمام احکام ظالمانه محرومیت و زندان باشد.

شورای دفاع از حق تحصیل

نوروز ٩١

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,