Saturday, 18 July 2015
19 September 2020
با من از ایران بگو

«سروده ی هما ارژنگی»

2012 March 19

 ای‌نسیم گل فشان کز ناکجا و بی‌نشان

نرم نرمک می‌خزی از هر شکاف و روزنی

ای بهار تازه رو‌ کز کوچه های مشکبو

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دامن افشان و خرامان حلقه بر در میزنی

ای‌ شکوه سبز افسونساز بزم افروز من

ای بهار آرزو  ای جلوه ی نوروز من

بامن از شوق رهایی از سبک‌بالان بگو

از حریم عشق‌بازان با من از ایران بگو

با من از جمشیداز زرتشت از فر کیان

از سرود گاتها،از روزگار باستان

با من از پندار نیک و با من از کردار نیک

با من از بخشایش آن مهربان دادار نیک

با من از آیین رادی  مردمی  آزادگی

با من  از   دریا  دلان عشق از دلدادگی

بامن از شادی عید و سفره های هفت سین

از شمیم سنبل و آن لاله های نازنین

با من از افسون شمع و سایه روشن های نور

رقص نرم ماهیان‌در تنگی تنگ  بلور

با من از آن گندم نورسته در دیس سپید

از نشاط کودکانه،از سرور صبح عید

با من از سیب و سرود و سبزه و سرو و سبو

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با من از آلاله‌های رنگ‌رنگ خنده رو

از کتاب حافظ شیراز آن دانای راز

از ترنم های تار و از نوازش‌های  ساز

با من از گشت و گذار سیزده در کوه‌سار

با من از شوق نسیم و لاله‌های بی‌قرار

با من از رقص لطیف و چابک پروانه ها

بوسه ی باران به روی سبزه زار باصفا

با من از خاک وطن از خطه‌ی شیران بگو

ای نسیم نوبهاری با من از ایران بگو

                                   هما ارژنگی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|