شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
14 September 2016

«ویدیو کوچه/ پیام نوروزی ابوالحسن بنی‌صدر»

۱۳۹۱ فروردین ۰۱

تبریک نوروزی ابوالحسن بنی‌صدر به مردم ایران

یقین دارم که این نوروز با نوروزهای پیشین تفاوت بنیادین دارد.

YouTube Preview Image

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , ,