Saturday, 18 July 2015
03 August 2021
کتاب هفته

«بزرگان اقتصاد»

2009 December 29

بهرام غمگسار/ رادیو کوچه

زندگی، زمانه و عقیده  بزرگان اقتصاد به قلم «رابرت هایلبرونر» نوشته شده‌است.

«هایلبرونر» نویسنده و اقتصاددان معاصر آمریکایی است. او به نقش شخصیت‌ها و آدم‌ها در تاریخ و پیشرفت جامعه معتقد است اما تأثیرگذاری محیط را فراموش نمی‌کند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

این نویسنده با این طرز تفکر، پیشرفت اقتصادی جهانی را از منظر بزرگان این علم بررسی کرده است و با قلمی روان مساله‌های دشوار و خسته‌کننده اقتصادی را برای خوانندگانی توضیح می‌دهد که سر رشته‌ چندانی در این رشته ندارند.

نویسنده در مقدمه کتاب آورده‌است: «عده‌ای گمان می‌کنند بزرگان اقتصاد هم باید مانند فیلسوفان و دولت‌مردان چهره‌هایی آشنا باشند. اما چنین نیست. آن‌ها سایه‌های مبهمی در گذشته هستند و به موضوع‌هایی که با چنان شوق و شور به میان کشیدند از دور با هیبت و ترسی آمیخته به احترام می‌نگرند. می‌گویند در مباحث اقتصادی تردید اهمیتی شایان دارد اما سرد و بی‌روح و دشوار است و بهتر است آن‌ها را برای کسانی بگذاریم که با افکار و عقاید پیچیده سروکار دارند و به آن‌ها علاقه‌مندند. اما، چنین پنداری از حقیقت بسیار دور است.»

کتاب بزرگان اقتصاد ترجمه «احمد شهسا» مشتمل بر 10 فصل ‌است.

انقلاب اقتصادی، دنیای شگفت‌انگیز آدام اسمیت، دیدگاه‌های تیره و تار مالتوس و ریکاردو، رؤیا‌های سوسیالیستی آرمان‌گرا، نظام نرمش‌ناپذیر کارل مارکس، عصر ویکتوریا و دنیای زیرزمینی اقتصاد، جامعه وحشی تورسین و بلن، نوآوری‌ها جان‌ مینارکینز ودر نهایت دنیای نوین و فراسوی انقلاب اقتصادی، نام فصل‌های این کتاب هستند که این فصول خوانندگانی را  که مترصد دستیابی به دانش اقتصادی هستند  یاری می دهد تا به اطلاعاتی ارزشمند،  از پیدایش این علم  تا به اکنون با تمام  فرازو نشیب‌های آن، دست یابند.

این کتاب را انتشارات عملی فرهنگی در 412 صفحه و هزار شمارگان با قیمت 6 هزار و 300 تومان منتشر کرده‌است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,