Saturday, 18 July 2015
27 October 2020
با امید به کسب آزادی و دمکراسی

«تبریک نوروز حزب سبزهای فرانسه»

2012 March 22

خبر / رادیو کوچه

روز چهار‌شنبه 21 مارس، حزب اروپای اکولوژی، سبزهای فرانسه، در بیانیه‌ای فرا رسیدن نوروز را مردم ایران، تاجیک‌ها، آذری‌ها، ترکمن‌ها، کردها و افغان‌ها تبریک گفتند.

در بیانیه آن‌ها آمده است: «فرا رسیدن نوروز را به تمام کسانی که این نوروز چندین هزارساله را جشن می‌گیرند تبریک می‌گوییم. این جشن، سرآغاز سال شما و بیان‌گر رویش و شادمانی و هم‌بستگی مردم است. سنت‌های دیرینه که از فرهنگ مردمی و در هماهنگی با طبیعت بوده و گرایش به آرامش شهروندان دارند، زیبا و با‌ ارزش می‌باشند. انسان نیازمند محیط زیست سالم بوده و نوروز، شادمانی مردم را با جشن طبیعت پیوند می‌زند».

در ادامه بیانیه، آمده است: «ما به‌نوبه خود این نوروز را گرامی می‌داریم و امیدواریم که شادمانی مردم ایران با کسب دمکراسی وآزادی کامل گردد».

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,