Saturday, 18 July 2015
28 October 2020
با اعلام دور جدید یارانه ها

«مرفهین یارانه نخواهند گرفت»

2012 April 06

خبر / رادیو کوچه

در پی اعلام مدیر عامل سازمان هدف مندی یارانه ها در پی عدم واریز تفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله اول و دوم هدف مندی یارانه ها برای گروهی از شهروندان ایرانی، اظهار شد که از این پس قشرهای توان مند و مرفه فقط یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را دریافت خواهند کرد.

به گزارش مهر بهروز مرادی مدیر عامل این سازمان اشاره کرده که با ارسال پیامک به تعدادی از سرپرستان خانوار، خواسته شده است تا با مراجعه به تارنمای این سازمان با انتخاب یکی از چهار گزینه پیشنهادی وضیعت خود را روشن کنند.

وی اشاره کرد «با تشخیص دولت و توجه به وضعیت در آمدی افراد برای اقشار مرفه و توان مند یارانه تفاوت دور دوم هدف مندی واریز نخواهد شد.»

او با اشاره به این که این برنامه با مصوب مجلس عملی شده است ادامه داد: «برداشت دولت این است که نیازی به واریز یارانه برای اقشاری که در امد بالاتری دارند، نیست.»

این خبرگزاری به نقل از رییس سازمان هدف مندی یارانه ها اشاره می کند: «ولت هم اکنون در آمادگی کامل برای اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت ها قرار دارد ولی زمان دقیق آن از سوی رییس جمهور اعلام خواهد شد.

در مرحله اول هدف مندی نیز قبل از ورود به اجرای طرح یارانه نقدی جهت آرامش بخشی در جامعه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که از این فرمول برای مرحله دوم نیز استفاده شده است.»

در این مرحله یارانه های حامل های انرژی نظیر بنزین، گازوییل، برق و نفت نیز افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که پیشتر دولت اعلام کرده بود هیچ یارانه ای بدون نظر خود افراد قطع نخواهد شد و در صورت تمایل افراد و اعلام از سوی آنان یارانه شان قطع خواهد شد. از سویی برخی نماینده گان مجلس این شیوه تعدیل پرداخت یارانه را غیر هدف مند خوانده اند.

http://radiokoocheh.net/article/153841

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,