Saturday, 18 July 2015
15 January 2021
نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان

«رای عدم اعتماد به وزیران یک شکست سیاسی است»

2010 January 04

نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، اقدام غیر منتظره مجلس این کشور در دادن رای عدم اعتماد به بیش از دوسوم اعضای پیشنهادی کابینه «حامد کرزای» را یک شکست سیاسی برای این کشور خواند. کای آیده اظهارداشت: «از نظر سیاسی این یک شکست است که کشوری فاقد دولت موظف باشد، این وضعیتی است که از تابستان گذشته تاکنون در افغانستان وجودداشته و این وضعیت به ویژه برای یک کشور در گیر نبرد بسیار نگران کننده است.»
شنبه گذشته مجلس افغانستان به 17 نفر از 24 نفر وزیر پیشنهادی حامدکرزای رای عدم اعتماد داد.
کای آیده اظهارداشت: «هر چند استفاده مجلس افغانستان از حقوق قانونی خود مثبت است، اما اکنون کشور جنگ زده افغانستان که در شرایطی بسیار حساس و بحرانی به سر می‌برد، هفته‌ها و حتی ماه‌های آینده با وضعیت نامطمئنی رو به رو خواهد بود.»
هم اکنون وزارت خانه‌های کلیدی انرژی، بازرگانی و امورزنان بدون وزیر هستند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , 

۱ Comment


  1. کیارش
    1

    قابل توجه نمایندگان بیش از حد با شرف مجلس ایران می باشد.