Saturday, 18 July 2015
24 January 2021

«بازسازی کشتی نوح در لندن»

2010 January 04

20100104-nooh-koocheh1

این کشتی بسیار بزرگ توسط شخصی به نام Christian Johan Huibers در کشور هلندساخته شده. طول آن تقریبا دو سوم طول یک زمین فوتبال است اما اندازه و فضای داخلی آن یک پنجم اندازه واقعی کشتی نوح است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,