Saturday, 18 July 2015
18 January 2021
نگاهی به 100 واقعه برتر علمی سال 2009 از نگاه دیسکاوری - 94

«پیوند موفق جانوری توسط جراحان بوم‌شناس»

2010 January 04

در ماه‌های دسامبر و ژانویه، مجله دیسکاوری لیست 100 واقعه علمی سالی که گذشت را منتشر می‌کند. هر روزه تعدادی واقعه از این لیست معرفی می‌شوند و این لیست از آخر به اول شروع می‌شود:

پیوند موفق جانوری توسط جراحان بوم‌شناس انجام شد

دو جفت پروانه بال‌هایشان را در شمال انگلیس  به هم زدند و نتایج این کار در سرتاسر جهان پیچید.

در فوریه یک گروه به سرپرستی یک زیست‌شناس به نام «استیفان ویلیز» از دانشگاه دورهام انگلیس گزارش داد که آن‌ها دو پروانه را که به نام پروانه سفید شناخته می‌شوند و یک گونه کوچک دیگر به ترتیب به یک محل سکونت دیگر در 40 مایلی و 22 مایلی از خانه‌هایشان کوچ دادند. شش سال تحقیقات ویلز نشان داد که این حرکت موفقیت‌آمیز بود. حشرات کوچ داده‌شده در همان منطقه، جمعیتشان در نرخ ثابتی گسترش پیدا کرد و این بدان معنی است که  مکان جدید برای پروانه‌های مورد مطالعه‌ی تیم  و حشرات، جای کاملن مناسبی است. ویلیز می‌گوید که وی انجام این آزمایش  را بر عهده گرفته به دلیل آن‌که افزایش دما در شمال توانایی پروانه‌ها را متعادل می‌کند.

20100104-dan-discovery94

چند ماه قبل، زیست‌شناسی دیگر به نام «اوو هوگان» گالدبرگ و هم‌کارانش، که مجله ساینس را می‌ نویسند یک برنامه سفر خارجی را برای تشخیص‌دادن محل سازواره‌هایی که به‌خاطر تغییرات جوی در معرض انقراض هستند، ترتیب دادند. این دانشمندان تحت‌تاثیر قرار گرفته، میزان هشدارها را افزایش دادند، و به اثرات مخرب موجوداتی که خیلی شدید موجب تخریب می‌شوند اشاره کردند. اما ویلیز می‌گوید که دو گونه‌ای را موردمطالعه قرار داده، که مخرب نباشند. وی می‌گوید: «این برای کار ما خوب نیست که ما قورباغه‌ها را برای نام بعدی اعلام کنیم.»

آن موجود غیرمحبوب به استرالیا آورده شد تا آفات کشاورزی را کنترل کند و به سرعت خود تبدیل به یک آفت بد نام شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,