شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
27 August 2016

«برای خلیج تا ابد فارس»

۱۳۹۱ خرداد ۰۷

هذیان

مهدی باستانی‌پور

وحید زمانی

YouTube Preview Image

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , ,