Saturday, 18 July 2015
18 January 2021
رئیس سازمان ثبت احوال ایران خبرداد

«جمعیت مردان در ایران، ‌٣/١ میلیون نفر بیشتر از زنان»

2010 January 05

رادیو کوچه

رییس سازمان ثبت احوال ایران، خبرداده است که در ترکیب جمعیتی کشور، تعداد مردها یک میلیون و 304 هزار و574 نفر بیشتر است.

به گزارش ایسنا وی با اشاره به این‌که درحال حاضر ترکیب جمعیتی در ایران، 37 میلیون و 89 هزار و 312 نفر مرد و 35 میلیون و 784 هزار و 738 نفر زن است، گفته‌است: «درحال حاضر آمار طلاق در کشور 17 درصد و نرخ ازدواج 13 درصد است.»

محمدناظمی اردکانی با اشاره به فراوانی اسامی که بیان‌گر گرایش فرهنگی جامعه است، تصریح کرده است که بیشترین فراوانی اسم مردان در کشور به ترتیب شامل محمد، علی و حسین و نام‌های فرزندان دختر نیز فاطمه، زهرا و مریم است.

بنا به این گزارش وی، جمعیت ایران را درحال حاضر 72 میلیون و 874 هزار و 50 نفر اعلام کرده و افزوده‌است: «درحال حاضر ترکیب جمعیتی در کشور 37 میلیون و 89 هزار و 312 نفر مرد و 35 میلیون و 784 هزار و 738 نفر زن است، لذا در ترکیب جمعیتی کشور، تعداد مردها یک میلیون و 304 هزار و574 نفر بیشتر است.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,