Saturday, 18 July 2015
26 January 2021
تا معرفی فهرست جدید وزرای پیشنهادی از سوی کرزی

«مجلس نمایندگان افغانستان به طورموقت تعطیل شد»

2010 January 06

رادیو کوچه

مجلس نمایندگان افغانستان از امروز تا زمانی که حامدکرزی فهرست جدید وزرای پیشنهادی را به مجلس بفرستد، تعطیل خواهدبود.

به گزارش بی‌بی‌سی، مجلس نمایندگان افغانستان با فرمان حامدکرزی درمورد لغو تعطیلات زمستانی توافق کرده اما گفته‌اند زمانی که فهرست وزرای جدید به مجلس معرفی شد، به کارشان باز خواهند گشت.

آقای کرزی روز گذشته با صدور فرمانی از مجلس نمایندگان افغانستان خواست که تا بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه، از رفتن به تعطیلات زمستانی صرف‌نظر کنند.

20100106-afghanistan-taatilimajlis

بنا به این گزارش، مجلس نمایندگان افغانستان در روزهای اخیر در بررسی کابینه پیشنهادی، هفده نامزد پیشنهادی آقای کرزی را رد کرد و تنها برای هفت نفر از وزرای پیشنهادی رای مثبت داد.

مجلس افغانستان برای این کار، پیش از این نیز از رفتن به تعطیلات زمستانی خود منصرف شده‌بود و حالا رد هفده وزیر، یک بار دیگر آن‌ها را واداشت تا رفتن به تعطیلات را به تاخیر اندازند.

با این حال، مجلس افغانستان سر از فردا و تا زمانی که فهرست وزرای پیشنهادی به این مجلس ارائه نشده، به شکل موقت تعطیل خواهد بود.

انتظار می رود فهرست نامزد وزرای جدید، تا روز شنبه هفته آینده در اختیار مجلس قرار داده شود.

رد هفده وزیر پیشنهادی آقای کرزی در مجلس نمایندگان افغانستان برای بسیاری از ناظران امور سیاسی، یک حرکت غیر قابل پیشبینی بود

رد هفده وزیر پیشنهادی آقای کرزی در مجلس نمایندگان افغانستان برای بسیاری از ناظران امور سیاسی، یک حرکت غیر قابل پیشبینی بود.

کابینه قبلی افغانستان بدون مشکل عمده‌ای از سوی پارلمان افغانستان تائید شده‌بود و در جریان کار کابینه اول نیز، مجلس در مورد اعضای کابینه تا این حد با جدیت و گستردگی تصمیم گیری نکرده‌بود.

فرستاده ویژه سازمان‌ملل‌متحد برای افغانستان، این حرکت پارلمان را یک عقب‌گرد سیاسی تعبیر کرد و گفت که این مساله نگرانی‌هایی را در مورد کارکرد حکومت افغانستان در نبود بخش اعظمی از وزرای کابینه به وجود می‌آورد.

رئیس‌جمهوری افغانستان قرار است در اواخر ماه جاری میلادی، راهی کنفرانس بین المللی لندن شود که در آن انتظار می‌رود کشورهای کمک‌کننده به افغانستان در مورد آینده حمایت‌هایشان از افغانستان تصمیم‌گیری کنند.

بسیاری از آگاهان امور باور دارند که رئیس‌جمهور کرزی نیاز دارد تا قبل از رفتن به این کنفرانس، مشکل کابینه خود را با پارلمان، حل کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,