Saturday, 18 July 2015
23 January 2021
سازمان بهداشت جهانی

«یک دهم نوزادان جهان زودهنگام به دنیا می‌آیند»

2010 January 06

رادیو کوچه

در جدیدترین گزارش سازمان بهداشت جهانی آمده‌است که  یک دهم نوزادان جهان پیش از اتمام دوره حملشان به دنیا می‌آیند.

به گزارش فارس، سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد: «یک دهم از 130 میلیون نوزاد جهان سالانه پیش از اتمام دوره حملشان به دنیا می‌آیند که اکثریت آن‌ها در کشورهای بسیار فقیر بوده و میزان امید به زندگی در آن‌ها پایین است.»

در گزاش ماه ژانویه سازمان بهداشت جهانی آمده‌است که افزایش ناگهانی  و سریع تولد‌های زودهنگام در مجموعه کشورهای ثروتمندتر به ویژه در آمریکای شمالی و قسمت‌هایی از اروپا طی 20سال گذشته مشهود است. براساس مطالعات صورت گرفته از نیمه دهه 70 تا سال 2007، حدود 85درصد تولدهای زودهنگام در آسیا بوده و بیش از 40میلیون تولد زودهنگام نیز در آفریقا صورت گرفته است.

براساس مطالعات صورت گرفته از نیمه دهه 70 تا سال 2007، حدود 85درصد تولدهای زودهنگام در آسیا بوده و بیش از 40میلیون تولد زودهنگام نیز در آفریقا صورت گرفته است

این درحالی است که بر اساس گزارش کارشناسان این سازمان بیشترین میانگین تولدهای زودهنگام در برابر متوسط تعداد نوزادان، در آفریقا حدود 12درصد و در آمریکای شمالی حدود 10.6درصد بوده است. بر این اساس در اروپا این آمار به 6.2 درصد و در آمریکای لاتین و کارائیپ به 9.1 درصد می‌رسد.

دکتر «لان‌ سای» که در نگارش این گزارش مشارکت داشته‌ معتقد است‌ که بیشتر تولدهای زودهنگام صورت‌گرفته در آسیا و آفریقا، از خدمات بهداشتی و سلامتی موثر بی‌بهره‌اند.

وی افزود: «در این 2 قاره نوزادانی که در هفته سی و دوم حمل به دنیا می‌آیند و وزن آن‌ها کم‌تر از 2 کیلوگرم است از امید به زندگی بسیار کمی برخورداراند. این درحالی است که امید به زندگی همین نوزادان در کشورهای پیشرفته همانند نوزادانی است که پس از گذشت دوره کامل حمل به دنیا می‌ِآیند.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,