Saturday, 18 July 2015
01 August 2021
در اعتراض به کشتار معترضان در ایران

«استعفای کنسول سفارت ایران در اسلو»

2010 January 06

گفته می‌شود که «محمدرضا حیدری»، کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو، در اعتراض به کشتار معترضان در ایران، از سمت خود استعفا کرده‌است.

به گزارش فردا، تلویزیون «ان آر‌کی» نروژ به نقل از آقای حیدری گفته که وی خواستار کمک از دولت نروژ است.

«رحمان ساکی»، سخن‌گوی کمیته نروژی– ایرانی حمایت از مردم ایران نیز گفته که آقای حیدری در گفت‌و گو با وی دلیل استعفا را مخالفت با کشتاری اعلام کرده که دولت جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های اخیر انجام داده‌است.

به گفته آقای ساکی، این مقام ایرانی افزوده: «من نمی‌توانم از رژیمی دفاع کنم که جوانان خود را دسته دسته می‌کشد یا به زندان می‌فرستد و آن‌ها موردتجاوز و شکنجه قرار می‌گیرند.»

گزارش‌ها حاکی است که محمدرضا حیدری در سه سال گذشته در سفارت ایران در نروژ کار می‌کرده است و از دو هفته پیش که استعفاء کرده‌است به سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نکرده است.

این درحالی است که سفارت ایران در نروژ چنین خبری را تکذیب کرده‌است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,