شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
25 September 2016

«شبکه تصویری کوچه / یادبود جنبش سبز در تورنتو»

۱۳۹۱ خرداد ۲۲

آویده مطمئن‌فر / شبکه تصویری کوچه / دفتر تورنتو

گرامی‌داشت سومین سال‌گرد جنبش مردمی ایران موسوم به «جنبش سبز» در تورنتو کانادا

در ویمو

در یوتیوب

YouTube Preview Image

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , 

۱ Comment


  1. Kamnoosh
    1

    آویده عزیز،
    این برنامه به دعوت اتهاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران برگزار شد .
    کامنوش