Saturday, 18 July 2015
28 September 2021

«اعتصاب غذای نمادین ایرانیان ساکن اروپا»

2010 January 07

اختر قاسمی می‌نویسد:

ایرانیان ساکن اروپا در یک اقدام نمادین قرار است به منظور حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران  روز جمعه هشتم ژانویه اعتصاب غذای نمادینی را در شهر کلن برگزار کنند.
هم‌چنین قرار است  در اکسیونی سازمان یافته  نمایشگاهی از عکس های مردم درتظاهرات صلح آمیز به نمایش گذاشته شود و با جمع آوری امضا از شهروندان و ارائه به پارلمان آلمان نسبت به آن‌چه که نقض حقوق بشر می‌نامند اعتراض کنند.
این آکسیون در روز جمعه ۸ ژانویه ۲۰۱۰ ساعت ۱۱ تا ۱۸ در مقابل در ورودی جلوی ایستگاه راه آهن مرکزی شهر کلن بر گذار می‌شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,