«گور»

 شهره شعشعانی / رادیو کوچه «مهدی مرعشی» دانش‌آموخته‌ی زبان و ادبیات فارسی از دانش‌گاه تهران است. او سال‌ها با نشریاتی هم‌چون کارنامه، نافه، واژه، خوانش، شوکران و… هم‌کاری کرده و داستان‌هایش را در این نشریات به چاپ رسانده است. از مرعشی دو مجموعه داستان به نام «نفس‌تنگ» توسط نشر چشمه و کتابت بهار توسط نشر … Continue reading «گور»