Saturday, 18 July 2015
19 January 2021
براساس اعلام واحد مرکزی خبر

«خورشید ۲۵ دی می‌گیرد»

2010 January 08

روز جمعه 25 دی، پدیده خورشید گرفتگی روی می‌دهد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، این کسوف از آفریقا آغاز و پس از طی کردن اقیانوس هند، در جنوب شرق آسیا و چین پایان می‌یابد.

این کسوف با توجه به این که ماه در حداکثر فاصله از زمین است و نمی‌تواند تمام قرص خورشید را بپوشاند، از نوع گرفت حلقوی است، اما در ایران به صورت جزئی قابل رصد است.

همه نقاط ایران با درصدهای متفاوت شاهد خورشیدگرفتگی است و نقاط جنوب و جنوب شرق کشور از شرایط بهتری برای رصد برخوردارست.

20100108-news-danesh1K

درصد گرفت در تهران به طور تقریبی20 درصد است.

مشاهده کسوف با چشم غیر مسلح بسیار خطرناک است.

اگر فردی بدون ابزار نجومی بخواهد به خورشید گرفتگی نگاه کند، حتمن بایستی از عینک مخصوص رصد خورشید استفاده کند.

خورشیدگرفتگی در تهران ساعت 9 و 20 دقیقه و 22 ثانیه آغاز و ساعت 10 و 23 دقیقه و 9 ثانیه به حداکثر گرفت می‌رسد و 11:30 پایان می یابد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,