Saturday, 18 July 2015
23 January 2021

«گزیده اخبار مطبوعات روز پنج‌شنبه افغانستان»

2010 January 08

مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات روز پنج‌شنبه افغانستان

روزنامه ویسا

  • غرب در افغانستان با اعمالی که انجام می‌دهد، به آسیاب تروریسم آب می‌ریزد.

روزنامه انیس

  • مبارزه با فساد اداری در افغانستان و ایجاد هماهنگی‌ها و همبستگی میان افغا‌ن‌ها

روزنامه اراده

  • افغانستان در امواج توفانی بحران های سیاسی قرار دارد

روزنامه آرمان ملی

  • وزرای رد شده نباید دوباره پیشنهاد شوند

روزنامه هیواد

  • باید به منافع ملی ارج گذاشته شود

روزنامه اصلاح

  • احزاب و گروه های سیاسی باید ترکیب ملی داشته باشند

روزنامه هشت صبح

  • ناامنی عامل اصلی کشت و تولید مواد مخدر در کشور است

روزنامه راه نجات

  • کابینه باید بر اساس منافع ملی کشور باشد، نه سلیقه‌های شخصی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,