Saturday, 18 July 2015
20 January 2021

«گزیده اخبار مطبوعات روز دوشنبه افغانستان»

2010 January 11

مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات روز دوشنبه افغانستان

روزنامه اراده

  • عامل اساسی فساد کیست؟ دولت یا خارجی‌ها

روزنامه انیس

  • تامین امنیت هلمند آزمونی برای ناتو است

روزنامه ویسا

  • کمسیون شکایات دشمنی خانه به خانه را دامن زده است

روزنامه راه نجات

  • بدون تمایل امریکا، اعضای طالبان از لیست سیاه خارج نمی شوند

روزنامه هیواد

  • آوردن صلح در کشور به تلاش های چندین جانبه نیاز دارد

روزنامه اصلاح

  • سپردن مسوولیت‌های زندان بگرام به اردوی ملی تمثیل حاکمیت واقعی در کشور است

روزنامه آرمان ملی

  • نگرانی‌های سرمنشی سازمان ملل در مورد افغانستان بر اساس واقعیت‌های موجود استوار است

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,