Saturday, 18 July 2015
05 December 2021
قاطی‌شدن‌ها در ذهن و برهم زدن وزن و تعادل:

«کارکرد مغز در مسئله جدا کردن عشق از شهوت»

2012 July 21

سینا رهنما / رادیو کوچه

sina@koochehmail.com

بررسی کارشناسی جامعه‌شناسان می‌گوید هرکسی در مقطعی، به ویژه نوجوانی و زمان حدودن شانزده سالگی، عشق و شهوت را با هم قاطی کرده و از قضا خسارت شدید و جدی هم دیده است. اما آیا مسئله‌ای مانند عشق و شهوت در امتداد، در موازات هستند و یا در برابر هم؟ و با این حساب مغز چگونه این مسئله را تمیز داده یا آن را پردازش می‌کند؟

«کیت سوکل» که خود کتابی در این زمینه نوشته معمولن هربار که سخن‌رانی یا تدریس دارد با این پرسش روبه‌رو می‌شود که چگونه مغز عشق و شهوت را از هم تمیز می‌دهد. به قول خودش، تقریبن همه به نوعی از این مسئله زخم خورده‌ایم و از یک طرف بام افتاده‌ایم. خیلی‌ها پرسش اساسی در ذهنشان در مورد شکل دادن رابطه ویا حفظ آن این است که بدانند رابطه سکسی طولانی مدت است که آن را نگه می‌دارد و یا این که نوعی از رابطه هست که می‌تواند ممتد و طولانی ادامه پیدا کند.

کیت سوکل که نویسنده کتاب «چگونه مغز ما از عشق و سکس و رابطه تاثیر می‌گیرد» هم هست، می‌گوید در زمان تحقیق برای نوشتن کتابش، همین سوال را از هلن فیشر، مردم شناس بیویوژی در دانش‌گاه راتجرز،پرسیده است. خانم فیشر روی این زمینه پیش‌رو تحقیقات زیادی است، با تحقیق روی عشق می‌گوید تاثیر آن بر اعصاب و نرون‌های مغزی، سه زیرمجموعه دارد: هیپوتالاموس  مغز روی شهوت تحریک از خود نشان می‌دهد، ناحیه ونترال تگمنتال یاVTA  در مغز روی بخش رماتنیک حساسیت نشان می‌دهد و ونترال پالیدوم روی وابستگان و متعلقات آن. در مورد عشق و قاطی شدن آن با شهوت، هلن فیشر می‌گوید این دو به طور نزدیک در مدار هم قرار دارند و چه در مدار تجربه و چه در مدار بیولوژی، خیلی به هم نزدیک هستند.

خانم فیشر می‌گوید: «این سه بخش مغز در بیش‌تر موارد هر سه با هم دارند کار می‌کنند اما فکر می‌کنم منصفانه است که بگوییم وقت‌هایی هم هست که هیچ الزامی برای هماهنگی با هم نمی‌بینند. یکی هست که شدیدن به جفت و یا پارتنر خود تعلق خاطر دارد و عشق رمانتیک دارد ولی در عین حال به لحاظ سکسی و جنسی با خیلی‌های دیگر می‌خواهد باشد. این‌ها وقت‌هایی با هم تلاقی حوزه پیدا می‌کنند ولی خوب مانند کالیدوسکوپ یا لوله شکل نماست یعنی تغییر می‌کند و متفاوت است.»

آن چه کالیدوسکوپ یا لوله‌نما را متفاوت یا در دامنه تغییر قرار می‌دهد، عواملی مانند تجربه، سن و یا عوامل محیطی است. کیت سوکل می‌گوید: «حالا اگر از من درباره عشق یا شهوت بپرسند، می‌گویم شهوت می‌تواند به عشق تبدیل شود و برعکس آن هم امکان دارد. اما هیچ جواب قاطعی نیست که بتوان پاسخی برای این سوال پیدا کرد و این دو را از هم تمیز داد.»

جیم فیوس، Jim Pfaus محقق و پژوهش‌گر در دانش‌گاه کنکورد یا در مورد سوال چگونگی کار مغز برای مسئله عشق و شهوت کار کرده و او هم مانند خانم فیشر می‌گوید این دو کارکرد مغز، با هم تلاقی حوزه دارند هرچند متفاوت کار می‌کنند. اما بر باو او، این اول شهوت یا بخش استریاتوم مغز است که می‌آید و بعد به عشق یا بخش اینسولاس تبدیل می‌شود.

تحقیق مجزای دیگر در مورد شکل‌گیری روند شهوت به عشق در مغز و تبدیل سکس به رابطه طولانی مدت دیگری هم همین مسئله را تایید می‌کند.

جیم فیوس در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که عشق و خواستن یا طالب بودن، دو بخش متفاوت از مغز را تحریک می‌کند. شاید شهوت فقط هیپوتالاموس را به حرکت بیاندازد اما دو بخش دیگر مغز هم در ادامه به تحریک وادار می‌شوند.

وی اما علاوه بر این می‌گوید ناحیه اینسولاس مغز هم تحریک می‌شود که به احتمال زیاد، به عشق و یا احساس معنی می‌دهد و از آن معنی استخراج می‌کند. به همین دلیل به عقیده آقای فیوس می‌تواند شهوت در گذر زمان، به عشق و رابطه معنا دار پایه‌دار تبدیل شود.

هرچند هنوز این تحقیق هم نمی‌گوید که بالاخره مکانیسم جدا کردن این دو چگونه است. اما حداقل توضیح می‌دهد که چقدر راحت این دو با هم قاطی می‌شوند. و یا حتا می‌گوید شهوت و خواست سکسی را اگر بگذاریم یا بهش زمان دهیم، امکان تبدیل به رابطه طولانی مدت را دارد.

مطلب های بخش «اندیشه گار» را از این جا دنبال کنید.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,