Saturday, 18 July 2015
16 January 2021
کتاب هفته

«فردوسی، سرودخوان وحدت ملی»

2010 January 12

جواد لگزیان/ رادیو کوچه

شاهنامه گنجینه‌ی گران‌بهای زبان فارسی است که جان‌های گرامی ایرانیان را به خوبی و دوستی فرامی‌خواند.

فردوسی این حکیم فرزانه‌ی توس با درکی عمیق از موقعیت حساس حغرافیایی ایران و تهاجم و حسادت‌های بیگانگان به این کهن بوم و بر در هرجای این اثر بی‌بدیل که توانسته است، سخن از برادری و وحدت ایرانیان گفته‌است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«آلکسی آرکادیویچ استاریکوف» پژوهش‌گر سرآمد روس در کتاب «فردوسی و شاهنامه» زندگی این شاعر بزرگ را در بستر اجتماعی و سیاسی زمان‌هایش مطالعه کرده و سپس میراث ادبی او شاهنامه را از منظر زیبایی شناسی، ادبی، تاریخی و اخلاقی مورد بررسی نقادانه قرار می‌دهد.

20100112-cul-ketabehafte-shahnameferdosi-lagzian

استاریکوف شاهنامه را اثری جهانی، صادق، ترقی‌خواه و دارای عاطفه‌ی انسانی و خوش‌بین می‌داند که خلاقانه آرمان‌های ملی ایرانیان را بیان می‌کند و فردوسی را سرودخوان وحدت ملی اقوام ایرانی لقب می‌دهد که در صف نیکان روزگار است و همراه با کاوه در مبارزه بی‌امان با ستم اما همیشه در همه‌ی لحظات شاهنامه تمام رزمندگان را به اخلاق و نیکی حتی در صحنه‌ی جنگ توصیه می‌کند و چه نیکو می‌سراید که:

مکن با جهاندار یزدان ‌ستیز

جهان خواستی یافتی، خون مریز!

آن هم از زبان حال ایرج در بحبوحه‌ی جنگ بین او و برادرانش سلم و تور.


«فردوسی و شاهنامه» کتابی از «آلکسی آرکادیویچ استاریکوف» با ترجمه‌ی رضا آذرخشی پژوهشی است بی‌نظیر درباره‌ی جنبه‌های متفاوت پیام جهانی فردوسی. کتابی برای درک چشم‌اندازهای زیبای اندیشه‌ی فردوسی شاعر سرودخوان وحدت‌ملی.

نشر کتاب آمه این کتاب را در 182 صفحه و با قیمت 003 تومان منتشر کرده‌است.


«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,