شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
25 August 2016
پیام رضا پهلوی به‌مناسبت سال‌گرد جنبش مشروطیت،

«مشروطیت، تلاش برای ایجاد روشن‌گری در مردم»

۱۳۹۱ مرداد ۱۵

منبع: سایت رسمی رضا پهلوی

‫‫انقلاب مشروطیت یادآور همت والای تنی چند از فرهیختگان ایران است که با آگاهی‌های اندک از دنیای پیش‌رفته غربی اما با شوری ژرف و نیتی پاک به قصد برکشیدن جامعه از ورطه عقب‌ماندگی و استبداد به روشن‌گری مردمان پرداختند و آنان را به طلب آزادی‌ها و حقوقی فرا خواندند که نصیب جوامع مترقی جهان شده بود. آنان به تدریج گام به راهی نهادند که نقطه پایانش می‌توانست بهروزی و سرافرازی ملت باشد. این راه خطیر، اما، پیچ و خم و فراز و نشیب بسیار داشت. بیش‌تر مردمان از سواد خواندن و نوشتن بهره‌ای نداشتند، حکومت مرکزی نامی بی مسما بیش نبود و نظام خانخانی و قبیله‌ای برکشور تسلط داشت. همسایه قدرت‌مند ایران، روسیه تزاری و هم چنین انگلستان، دربار شاهان قاجار و حکومت‌های ضعیف و ناپایدار آنان را به عرصه رقابت‌های استعماری خویش مبدل کرده بودند و آن چه می‌خواستند بر آنان تحمیل می‌کردند. به این ترتیب از ایران فقط نامی در نقشه جهانی باقی مانده بود. انقلاب مشروطیت در چنین اوضاع و احوالی پا گرفت و دیری نپایید که قانون اساسی و متمم آن معرف و موید حقوق و آزادی‌های مردم و اصول حاکم بر روابط دولت و ملت شد.

‫‫هرج و مرج سیاسی در دهه نخست پس از انقلاب مشروطیت، هم‌زمان با آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای مهاجم روسیه تزاری و انگلستان به خاک ایران، امکان چندانی برای اجرای کامل قانون اساسی برجای نگذاشت. در دوران رضاشاه بود که با استقرار و تثبیت حکومت مرکزی، تشکیل نظام دادگستری و آموزشی مدرن و پیدایش و رشد طبقه متوسط، مقدمات لازم برای به ثمر نشستن انقلاب مشروطیت فراهم آمد. اما، با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای نظامی متفقین، بار دیگر هرج و مرج سیاسی به تضعیف اقتدار و استقلال حکومت مرکزی و رشد جنبش های تجزیه طلبانه در کشور انجامید.

‫‫با این همه، در چهار دهه پس از پایان اشغال کشور، رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی ایران، تامین بسیاری از آزادی‌ها و حقوق مدنی و سیاسی زنان، اصلاحـات ارضی و تثبیت روابط دوستـانه و مسالمت‌آمیز ایران با همه اعضای جامعه بین‌الملل، می‌رفت که همه هدف‌های اساسی انقلاب مشروطه تحقق یابد. دریغ که بار دیگر- و این بار نه دخالت و تهاجم دولت‌های بیگانه – پدیده‌ای نامبارک که انقلاب ویران‌گر و پس‌گرای اسلامی باشد، حرکت جامعه ایران را به سوی پیش‌رفت و آزادی و دموکراسی متوقف ساخت و همه دستاوردهای بزرگ مردمش را برباد داد. امروز از ایرانی که در راه پیش‌رفت و رفاه و امنیت و صلح و مدارا شتابان پیش می‌رفت حتا سایه کم‌رنگی نیز بر جای نمانده است.

‫‫هم میهنان آزادی خواه ومبارزم،

‫‫‫امروز تنها دل به آینده می‌توان بست؛ آینده‌ای که به همت مردم آزاده و پرتوان وطن ساخته خواهد شد. عشق به آزادی و شوق به رهایی را رژیم قهار و غاصب حاکــم در این سال‌ها نتــوانسته معدوم کند. بدن‌ها را هزاران هزار در بند کشیده و به خاک سپرده است اما نتوانسته این عشق و شوق را در دل و روح مردم ایران، به ویژه در زنان و جوانان محروم‌اش، کاهش دهد. برعکس، با هر ستمی که به آنان روا داشته و با هر زنجیری که بر دست و پایشان بسته اراده به رهایی و آزادی را در دل آنان دو چندان کرده است. امروز، جوانان ایران، زنان و مردان ایران، آب دیده در کوره سوزانی که اجتناب‌پذیر‌ترین انقلاب تاریخ برایشان فراهم آورد، به حقوق و آزادی‌های مسلم خود و به منافع و مصالح وطن آگاه‌تر، و به برپایی نظامی که والاترین آرزوهایشان را برآورده کند، مصمم تر شده‌اند. مهم‌تر از همه، آماده‌اند که با تحکیم هم‌بستگی‌ها، با ادامه مقاومت‌ها و گسترش اعتراض‌ها، شکاف‌های روز افزون در پیکر فرسوده و پوسیده رژیم تبه کار و جنگ افروز را، پیش از آن که ضربه هولناک دیگری بر استقلال و تمامیت ایران زند، شتاب بخشند. با گسترش این شکاف‌ها است که یاران، کارگزاران، و مدافعان حکومت نامشروع به تدریج به صفوف فشرده هم‌میهنان آزادی‌خواه خویش خواهند پیوست و فروپاشی حکومت خون‌ریز را تسهیل و تضمین خواهند کرد. با فرا رسیدن چنین روزی است که مردم ایران نفسی به راحت خواهند کشید، زندگی را آن چنان که آرزو دارند از سرخواهند گرفت و دوران تلخ و تاریک حکومت ایران ستیزان را به گورستان تاریخ خواهند سپرد.

‫‫خداوند نگهدار ایران باد

‫‫

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,